Dung nhan nàng Ngu Cơ và Tôn Thượng Hương, mỹ nhân khiến hai anh hùng Hạng Vũ và Lưu Bị phải “bỏ của chạy lấy người”

15856329886081838984847

Ngu Cơ

Ngu Cơ là ái thiếp của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Trong lịch sử dân tộc, cái chết của Ngu Cơ không được rõ ràng. Điển tích ” Bá vương biệt Cơ ” là được dân gian Trung Quốc lý tưởng hóa. Trong những tác phẩm điển ảnh và truyền hình, Ngu Cơ thường được miêu tả là một người phụ nữ xinh đẹp, nhu mì và góp thêm phần tạo nên cái kết bi tráng của Hạng Vũ .Dung nhan nàng Ngu Cơ và Tôn Thượng Hương, mỹ nhân khiến hai anh hùng Hạng Vũ và Lưu Bị phải “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 1.

Theo Wikipedia: “Sự tích kể rằng, khi bị bao vây ở Cai Hạ, Hạng vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít lương hết, tình thế quả thực nguy khốn. Quân Hán và quân chư hầu bổ vây mấy vòng. Đang đêm, Hạng vương thức dậy nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở, Hạng vương kinh hoàng, nói:”Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế?”. Đêm hôm đó, Hạng vương uống rượu trong trướng cùng Ngu Cơ. Hạng vương đau đớn cảm khái làm bài thơ, được đời sau gọi là bài “Cai Hạ ca”.

Dung nhan nàng Ngu Cơ và Tôn Thượng Hương, mỹ nhân khiến hai anh hùng Hạng Vũ và Lưu Bị phải “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 2.Rồi Ngu Cơ lấy gươm tự vẫn để tránh làm vướng bận Hạng vương. Thấy Ngu Cơ chết, Hạng vương khóc chảy nước mắt, tả hữu đều khóc, không ai hoàn toàn có thể ngẩng lên nhìn. Sau đó Hạng Vũ chọn 28 kỵ binh trung thành với chủ, liều chết phá vòng vây của quân Hán vượt ra ngoài. Chạy đến sông Ô Giang thì cùng đường. Tự thấy không còn mặt mũi nào qua sông về Giang Đông tái dựng cơ đồ, Hạng vương đành tự vẫn. “Dung nhan nàng Ngu Cơ và Tôn Thượng Hương, mỹ nhân khiến hai anh hùng Hạng Vũ và Lưu Bị phải “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 3.Xuất hiện trong tựa game Vương Giả Vinh Diệu, phiên bản gốc của Liên Quân Mobile, Ngu Cơ được đặt trong vị trí là một xạ thủ với sức mạnh tương đối lớn. Vậy nhưng, nhan sắc của nàng vẫn được giữ nguyên vẹn như trong lịch sử dân tộc và trong những tác phẩm tiểu thuyết, điện ảnh cũng như truyền hình .

Tôn Thượng Hương

Tôn Thượng Hương hay Tôn Phu Nhân là phu nhân của Lưu Bị. Bà là con gái duy nhất của Trường Sa thái thú Tôn Kiên, và là em gái của Tôn Sách và Tôn Quyền. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tôn Thượng Hương được “sử dụng” như một mỹ nhân kế để Lưu Bị vì mỹ nhân mà suýt nữa quên đi giang sơn.

Dung nhan nàng Ngu Cơ và Tôn Thượng Hương, mỹ nhân khiến hai anh hùng Hạng Vũ và Lưu Bị phải “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 4.Tam quốc chí của Trần Thọ chép rằng : ” Nguyên trước Tôn Quyền gả em gái cho Tiên chủ, em gái vốn là người có tài năng, nhanh gọn cương mãnh, có phong thái của những anh, thị tì hơn trăm người đều quen cầm đao đứng hầu, Tiên chủ mỗi lần vào đều thấy lạnh cả người ” [ 1 ]. Gia Cát Lượng cũng nhìn nhận về Tôn phu nhân như sau : ” Chúa công khi ở Công An, phía bắc úy kị Tào công cường mạnh, phía đông lo ngại Tôn Quyền bức bách, ở gần lại sợ Tôn phu nhân sinh biến ngay sát nách. Tình thế lúc ấy, thật là tiến thoái lưỡng nan … “Dung nhan nàng Ngu Cơ và Tôn Thượng Hương, mỹ nhân khiến hai anh hùng Hạng Vũ và Lưu Bị phải “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 5.Cũng giống như Ngu Cơ, trong Vương Giả Vinh Diệu, Tôn Thượng Hương cũng là một xạ thủ có vẻ bên ngoài xinh đẹp nhưng chiếm hữu một năng lượng chiến đấu can đảm và mạnh mẽ, đúng với những gì được miêu tả trong lịch sử vẻ vang và Tam Quốc Diễn Nghĩa .Dung nhan nàng Ngu Cơ và Tôn Thượng Hương, mỹ nhân khiến hai anh hùng Hạng Vũ và Lưu Bị phải “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 6.

Bên cạnh Ngu Cơ và Tôn Thượng Hương còn có hai nữ xạ thủ xinh đẹp khác trong Vương Giả Vinh Diệu là Công Tôn Ly và Lý Nguyên Phương cũng có nhan sắc ” trời phú ” cùng sức mạnh khiến toàn bộ cùng giật mình .Dung nhan nàng Ngu Cơ và Tôn Thượng Hương, mỹ nhân khiến hai anh hùng Hạng Vũ và Lưu Bị phải “bỏ của chạy lấy người” - Ảnh 7.

Scores: 5 (18 votes)