[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót

4
TRU TIÊN 3 OFFLINE VIỆT HÓA 80 %
CHÚ Ý :Bạn phải chạy trên ổ đĩa có phân vùng NTFS

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 3

I. Cài máy ảo VMWARE:
[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót Downloadmd Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Bạn dùng chương trình nối file nối 3 part lại rồi cài bình thường.
II. Down Server:

Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Bạn dùng chương trình nối file ghép lại sau đó giải nén. Dùng winrar hoặc 7Z
III. Down ZhuxianData
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
IV. Down Client Tru Tiên 3 Offline:
Gồm 10 phần, Path Client và Element:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Path Client: Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Element: Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Bạn dùng chương trình nối file sau đó giải nén.

Hướng dẫn cài Tru Tiên 3 Offline:

1. Chạy server
– Bạn mở VM sau đó chọn open rồi chỉ đến thư mục server (tên Linux) ở trên.
– Chạy nó nhấn vào power on, đợi nó chạy đến Login
User: root
Pass: 123
*** Chú ý :Muốn ra khỏi máy ảo nhấn Ctrl + Alt nó mới hiện con trỏ chuột
– Vào Start -> run gõ: ping 192.168.1.200 nếu nó ping được như thế này là Ok rồi

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 4
Nếu không ping được thì có 2 cách để nó ping đến server
Cách 1: Bạn vào Network connections ( Start -> Network Connections )
Disable cái VMnet1 và VMnet8 đi.
Cách 2: Bạn vào WMware tạo thêm cái kết nối mới (VD: VMnet3, VMnet4)

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 10

– Bạn vào tab thứ 3 -> click Add -> chọn VMnet? tùy bạn -> Ok -> OK

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 11

– Vào Start -> Network Connections -> VMnet? (bạn chọn) -> TCP/IP. Bạn sửa như sau:

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 12
– Bạn vào VMware -> VM -> Setting -> Network Adapter -> Chọn cái kết nối của bạn. Bạn ping lại sẽ được.

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 13

– Qua VMware bạn gõ ./qd để chạy server:

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 5

Đợi vài phút cho nó load xong
2. Chạy máy ảo CSDL:
– Từ VMware bạn mở tiếp file trong ZhuxianData, đợi nó chạy sau đó như thế này

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 8
– Bạn lại vào VM -> setting -> Network Adapter và chọn giống server ở trên.
– Bạn vào Network Connections của máy ảo CSDL đổi IP lại như sau:

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 9
3. Tạo acc và set GM:
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
– Bạn mở file ZhuxianGM nó như hình sau:

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 14
– Tạo acc:

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 7
– Add KNB:

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 15
– Set GM:

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 16
4. Cài và chạy Client:
– Bạn giải nén Path Client copy tất cả file trong Client -> paste vào folder Element trong Client
– Bạn vào Tru Tiên V30\Tru Tiên\element\userdata\server sửa cái file serverlist như sau:

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 17
– Bạn vào Element chạy Client và chơi thôi

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 18
– Nếu vật phẩm trong thiên đế bảo khố bạn không mua
được thì bạn dùng chương trình sau đồng bộ lại gshop giống như mình đã
pót bên bản Tru Tiên 2 Offline :
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 19
– Chọn như hình:

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 20
– Vào VM server gõ: reboot để khổi động lại (OK)

– Một số mã boss dùng cho GM, trong game các bạn nhấn Ctrl + G hiện ra cái bảng rồi đánh code vào.ID+monster+Boss:
Link DownLoad :
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

*** Chú ý
Tắt server: ./stop
Tắt máy ảo server: poweroff

Screenshot:

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 21

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 24

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 22

[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót 23

Chúc các bạn chơi vui vẻ[MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót Ma%20%2813%29Nếu thấy hay thì Thank mình phát nhé [MF]Tru Tiên 3 Offline Việt Hóa 80% Hót Khi%20%2833%29

Bạn phải chạy trên ổ đĩa có phân vùng NTFSBạn dùng chương trình nối file nối 3 part lại rồi cài bình thường.Bạn dùng chương trình nối file ghép lại sau đó giải nén. Dùnghoặc- Bạn mở VM sau đó chọn open rồi chỉ đến thư mục server (tên Linux) ở trên.- Chạy nó nhấn vào power on, đợi nó chạy đến LoginMuốn ra khỏi máy ảo nhấn Ctrl + Alt nó mới hiện con trỏ chuột- Vào Start -> run gõ: ping 192.168.1.200 nếu nó ping được như thế này là Ok rồiBạn vào Network connections ( Start -> Network Connections )Disable cái VMnet1 và VMnet8 đi.Bạn vào WMware tạo thêm cái kết nối mới (VD: VMnet3, VMnet4)- Bạn vào tab thứ 3 -> click Add -> chọn VMnet? tùy bạn -> Ok -> OK- Vào Start -> Network Connections -> VMnet? (bạn chọn) -> TCP/IP. Bạn sửa như sau:- Bạn vào VMware -> VM -> Setting -> Network Adapter -> Chọn cái kết nối của bạn. Bạn ping lại sẽ được.Đợi vài phút cho nó load xong- Từ VMware bạn mở tiếp file trong ZhuxianData, đợi nó chạy sau đó như thế này- Bạn lại vào VM -> setting -> Network Adapter và chọn giống server ở trên.- Bạn vào Network Connections của máy ảo CSDL đổi IP lại như sau:- Bạn mở file ZhuxianGM nó như hình sau:- Bạn giải nén Path Client copy tất cả file trong Client -> paste vào folder Element trong Client- Bạn vào Tru Tiên V30\Tru Tiên\element\userdata\server sửa cái file serverlist như sau:- Vào VM server gõ: reboot để khổi động lại (OK)- Một số mã boss dùng cho GM, trong game các bạn nhấn Ctrl + G hiện ra cái bảng rồi đánh code vào.

Scores: 5 (16 votes)