Chính sách bảo mật

Quan trọng là bạn cần thường xuyên kiểm tra lại với xem một số bản cập nhật về Chính sách bảo mật. Chúng tôi có thể cập nhật định kỳ Chính sách bảo mật này cho phản ánh một số thay đổi trong bí quyết chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan tới sản phẩm hoặc những thay đổi trong luật hiện hành. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc trên thiết bị của bạn với thông báo trước để bạn về những thay đổi quan trọng trong Chính sách bảo mật với chưa đầy rõ ở phần đầu của Chính sách bảo mật thời gian cập nhật gần đây nhất.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn theo nhiều cách.

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp

Một số Dịch vụ cho phép bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ:

• Khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ email của bạn.
• Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ thu phí của chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, thông tin liên lạc và thông tin vận chuyển và thanh toán để xử lý đơn hàng của bạn.
• Để cung cấp phản hồi khi bạn liên hệ với Dịch vụ khách hàng, chúng tôi có thể cần thông tin để xác minh danh tính của bạn và sản phẩm mà bạn đang tìm hiểu.
• Khi bạn liên lạc với nhân viên Dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc nhân viên Dịch vụ khác, thông tin liên lạc của bạn sẽ được truyền qua hệ thống của chúng tôi.
• Nếu bạn chia sẻ danh bạ của mình, chúng tôi sẽ thu thập số điện thoại của họ và thông tin liên lạc khác để tạo điều kiện chia sẻ và nhắn tin. Bạn có thể tắt hoặc giới hạn những tính năng này ở phần Cài đặt trên thiết bị của mình.

Thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn

Ngoài các thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn thông qua phần mềm trên thiết bị và các phương tiện khác. Chúng tôi sẽ thu thập:

• Thông tin thiết bị: Kiểu phần cứng, thông tin phần cứng thiết bị, số IMEI và số nhận dạng thiết bị duy nhất khác, số điện thoại, số sê-ri, mã bán hàng, bản ghi truy cập, phiên bản phần mềm hiện tại, MCC (Mã di động quốc gia), MNC (Mã mạng di động), địa chỉ MAC, địa chỉ IP, cookie, pixel, thông tin đăng ký, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.
• Thông tin đăng nhập: Thông tin chẩn đoán, kỹ thuật, lỗi và sử dụng như thời gian và thời hạn sử dụng Dịch vụ của bạn, thuật ngữ truy vấn tìm kiếm khi bạn nhập cụm từ tìm kiếm vào thiết bị của mình liên quan đến Dịch vụ chúng tôi cụ thể và mọi thông tin được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn.
• Thông tin vị trí: Tín hiệu GPS ở thiết bị của bạn hoặc thông tin về các điểm truy cập Wi-Fi gần đó và các tháp di động có thể được truyền đến chúng tôi khi bạn sử dụng Dịch vụ nhất định và khi bật chức năng Định vị.
• Thông tin thoại: Bản ghi âm giọng nói của bạn mà chúng tôi tạo và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi khi bạn kích hoạt chức năng này và sử dụng các lệnh thoại để điều khiển Dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Lưu ý rằng nếu chúng tôi làm việc với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản, nhà cung cấp này có thể nhận và lưu trữ các lệnh thoại nhất định theo hợp đồng được ký kết giữa chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy của chúng tôi.
• Thông tin bàn phím: Các từ bạn nhập khi bật tính năng Dự đoán văn bản. Tính năng này có thể được liên kết với tài khoản của bạn để đồng bộ hóa dữ liệu cho việc sử dụng trên các thiết bị di động khác. Bạn có thể xóa dữ liệu bằng cách chuyển đến cài đặt Dự đoán văn bản.
• Thông tin xem: Thông tin về mạng, kênh, trang web đã truy cập và chương trình đã xem trên thiết bị của bạn và thời lượng xem các thông tin đó.
• Thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ, như ứng dụng bạn sử dụng, trang web bạn truy cập và cách bạn tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ.

Thông tin công khai rộng rãi hoặc được mua bán hoặc được chia sẻ

Đôi khi chúng tôi thu thập thông tin công khai rộng rãi hoặc để mua bán, bao gồm thông tin từ các mạng xã hội bạn sử dụng và kết hợp thông tin này với thông tin khác về bạn để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn nhu cầu, mối quan tâm và sở thích của bạn. Đôi khi chúng tôi cũng thu thập thông tin về bạn khi người khác cung cấp thông tin bằng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như tên và thông tin liên hệ của bạn khi người khác gửi tin nhắn cho bạn hoặc chia sẻ tập tin với bạn.

Thông tin khác chúng tôi thu thập

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ mà bạn đồng ý gửi cho chúng tôi.

Dịch vụ phân tích của bên thứ ba

Thông qua một số Dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn trên trang web và các thiết bị được kết nối theo thời gian, cũng như trên các trang web, thiết bị, ứng dụng và những tính năng và dịch vụ trực tuyến khác của bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba trên Dịch vụ, như dịch vụ phân tích của Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý những dịch vụ phân tích này giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Dịch vụ của bạn và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin thu được với các nhà cung cấp này và bên thứ ba liên quan, hoặc họ có thể trực tiếp thu thập những thông tin này để đánh giá việc sử dụng Dịch vụ, giúp quản lý Dịch vụ và chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật.

Tùy chọn của bạn

Bạn có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi một số loại thông tin nhất định, chẳng hạn như thông tin được yêu cầu như là một phần của việc đăng ký tài khoản. Trong một số trường hợp, điều này có thể hạn chế khả năng sử dụng một số Dịch vụ của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích những hạn chế này khi chúng tôi yêu cầu thông tin của bạn để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Ví dụ, cho phép bạn sao lưu thông tin của mình và tạo điểm khôi phục; tuy nhiên, không được thiết kế hoặc cũng không nhằm để lưu trữ hoặc xử lý thông tin nhạy cảm.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:
• Giúp bạn hoặc thiết bị của bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi
• Cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng bạn yêu cầu
• Cung cấp nội dung tùy chỉnh và dịch vụ cá nhân hóa dựa trên các hoạt động trong quá khứ của bạn về Dịch vụ của chúng tôi
• Cung cấp quảng cáo, khuyến mãi và ưu đãi tùy chỉnh có thể khiến bạn quan tâm trên các trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba và các nền tảng trực tuyến như trang web truyền thông xã hội
• Cung cấp các chương trình và ưu đãi khuyến mãi bằng cách liên lạc tiếp thị trực tiếp, chỉ khi bạn đã đồng ý với chúng tôi
• Phân tích các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách hàng của mình nhằm cung cấp các kết nối, dịch vụ và trải nghiệm phù hợp nhất cho bạn
• Yêu cầu bạn cho ý kiến của mình về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng, với sự đồng ý riêng của bạn nếu cần
• Cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho các thiết bị của bạn
• Tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý

Chúng tôi sử dụng và kết hợp các thông tin thu thập được về bạn từ Dịch vụ, thiết bị hoặc các nguồn khác của chúng tôi để mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các chi tiết tài khoản của mình không chỉ trên Dịch vụ bạn đã đăng ký mà còn ở các Dịch vụ khác sử dụng tài khoản. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin bạn cung cấp trực tiếp hoặc thông qua các nguồn khác như được mô tả ở trên để cung cấp nội dung bạn có thể thích hoặc phù hợp với bạn.

Bạn có những lựa chọn về thông tin của bạn. Hãy xem phần NHỮNG QUYỀN CỦA BẠN LÀ GÌ? để tìm hiểu thêm.

[Chỉ dành cho Người dân Khu vực kinh tế châu Âu (EEA)]

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích đã mô tả bên trên. Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý thông tin cá nhân bao gồm việc xử lý:
(i) Để chúng tôi có thể giữ lời hứa với bạn, chẳng hạn như cung cấp Dịch vụ cho bạn
(ii) Thúc đẩy lợi ích kinh doanh của chúng tôi (ví dụ, để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn và cải thiện trải nghiệm dịch vụ khách hàng của bạn), bao gồm thông tin liên lạc trên trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba và nền tảng trực tuyến
(iii) Tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý
(iv) Với sự đồng ý của bạn (ví dụ, để gửi thông tin tiếp thị trực tiếp). Nếu bạn đồng ý, bạn có thể luôn hủy bằng cách liên hệ với chúng tôi theo quy định trong phần LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI của Chính sách bảo mật này.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN VỚI AI?

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn trong nội bộ doanh nghiệp của mình, nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp thêm Dịch vụ hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho các tổ chức sau, chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi:

• Đối tác kinh doanh: Đối tác là người mà chúng tôi hợp tác để cung cấp cho bạn Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc mua. Ví dụ, chúng tôi có thể làm việc với ngân hàng để bạn có thể sử dụng một trong các Dịch vụ của chúng tôi để thực hiện thanh toán nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những đối tác kinh doanh này kiểm soát và quản lý thông tin cá nhân của bạn.
• Nhà cung cấp dịch vụ: Các công ty được lựa chọn cẩn thận cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi ở khâu sửa chữa, trung tâm liên hệ khách hàng, hoạt động chăm sóc khách hàng, quảng cáo (bao gồm quảng cáo tùy chỉnh trên trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba hoặc nền tảng trực tuyến), thực hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng, lập hóa đơn hoặc thay mặt chúng tôi gửi email. Những nhà cung cấp này cũng cam kết bảo vệ thông tin của bạn.
• Các bên khác khi do pháp luật quy định hoặc cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi: Ví dụ, có thể cần thiết phải tiết lộ thông tin của bạn theo luật, quy trình pháp lý hoặc án lệnh của tòa án từ các cơ quan chính phủ. Họ cũng có thể tìm kiếm thông tin của bạn từ chúng tôi cho các mục đích thực thi pháp luật, an ninh quốc gia, chống khủng bố hoặc các vấn đề khác có liên quan đến an ninh công cộng.
• Các Bên khác có liên quan đến giao dịch của Công ty: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba như là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng, mua lại hoặc bán hoặc trong trường hợp phá sản.
• Các bên khác được bạn đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của bạn: Ngoài nội dung công khai được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý riêng hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

 

CHÚNG TÔI BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi rất coi trọng công tác bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật để bảo mật thông tin chúng tôi thu thập được. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn nhưng không có trang web, truyền tải Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn bảo mật cả.

CHÚNG TÔI GỬI DỮ LIỆU CỦA BẠN TỚI ĐÂU?

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ liên quan đến việc chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trong và ngoài quốc gia cư trú của bạn, phù hợp với chính sách này. Đặc biệt, thông tin cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến Cộng hòa Hàn Quốc. Xin lưu ý rằng việc bảo vệ dữ liệu và các luật khác của quốc gia mà thông tin của bạn có thể được chuyển giao có thể không toàn diện như tại quốc gia của bạn.

[Chỉ dành cho Người dân Khu vực kinh tế châu Âu (EEA)]

Ngoài ra, việc sử dụng Dịch vụ của bạn cũng có thể liên quan đến việc chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn sang các quốc gia khác; các quốc gia này bao gồm, không giới hạn, các quốc gia trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam, Ấn Độ, Canada, Philipin và Nhật Bản. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, phù hợp với luật hiện hành, để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ. Những biện pháp đó bao gồm việc sử dụng các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn để bảo vệ việc chuyển dữ liệu ra bên ngoài EEA. Để yêu cầu thêm thông tin hoặc để có được một bản sao của các thỏa thuận hợp đồng tại chỗ, hãy liên hệ với chúng tôi.

QUYỀN CỦA BẠN LÀ GÌ?

Thông tin cá nhân của bạn thuộc về bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết về những gì chúng tôi đã thu thập và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa nó hoặc sửa bất kỳ điểm không chính xác nào. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế việc xử lý, chia sẻ hoặc truyền thông tin cá nhân của bạn, cũng như cung cấp cho bạn thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập để bạn có thể sử dụng nó cho mục đích riêng của mình. Tuy nhiên, việc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn cũng có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ không xóa dữ liệu mà chúng tôi phải giữ lại theo quy định của pháp luật.

CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ không giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho mục đích thu thập thông tin. Điều này có nghĩa là thông tin sẽ bị hủy hoặc bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi khi nó không còn cần thiết nữa.

Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng chúng tôi xử lý và lưu giữ thông tin về bạn dựa trên logic sau:

1. Ít nhất là khoảng thời gian mà thông tin được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn
2. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng, hoặc liên quan đến các nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi
3. Thời hạn cần thiết cho mục đích thu thập, là xử lý thông tin, hoặc lâu hơn nếu được quy định theo hợp đồng, theo luật hiện hành, hoặc cho mục đích thống kê, tùy thuộc vào các biện pháp bảo vệ thích hợp.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NHỮNG DỊCH VỤ NÀO CỦA BÊN THỨ BA?

Một số nội dung, quảng cáo và chức năng trong Dịch vụ của chúng tôi do các bên thứ ba cung cấp. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, beacon, pixel theo dõi và các công cụ khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các Dịch vụ này. Những bên thứ ba này không được kiểm soát trực tiếp, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên xem chính sách bảo mật của họ để hiểu cách họ sử dụng dữ liệu của bạn.

Đối với một số ứng dụng và dịch vụ, bao gồm cả mạng xã hội, chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin đăng nhập, cũng như các thông tin khác mà bạn cho phép chúng tôi nhận được khi bạn kết nối với các ứng dụng và dịch vụ này.

COOKIE, BEACON VÀ CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ

Chúng tôi, cũng như một số bên thứ ba nhất định cung cấp nội dung, quảng cáo, hoặc tính năng khác trên Dịch vụ của chúng tôi, sử dụng các cookie, pixel, beacon và các công nghệ khác trong một số lĩnh vực Dịch vụ nào đó của chúng tôi.

Cookie
Cookie là những tập tin nhỏ lưu trữ thông tin trên máy tính, TV, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn. Chúng cho phép thực thể đặt cookie trên thiết bị của bạn nhận ra bạn trên các trang web, dịch vụ, thiết bị, và phiên duyệt web khác nhau. Cookie phục vụ cho nhiều mục đích hữu ích. Ví dụ:
• Cookie có thể nhớ thông tin đăng nhập của bạn, do vậy bạn không cần phải nhập những thông tin đó mỗi khi bạn đăng nhập dịch vụ.
• Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba biết được phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi là phổ biến nhất, vì cookie giúp chúng tôi xem các trang và tính năng mà khách đang truy cập và lượng thời gian khách đang dành cho các trang đó. Việc nghiên cứu loại thông tin này giúp chúng tôi điều chỉnh Dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm tuyệt vời hơn.
• Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba biết được quảng cáo mà bạn đã thấy, vì vậy bạn không nhận được cùng một quảng cáo mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ.
• Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo có liên quan bằng cách thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng khác.

Khi bạn sử dụng trình duyệt web để truy cập Dịch vụ, bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả các cookie, từ chối tất cả các cookie hoặc thông báo cho bạn khi một cookie được gửi. Mỗi trình duyệt là khác nhau nên bạn hãy kiểm tra menu trợ giúp trong trình duyệt của mình để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn. Hệ điều hành ở thiết bị của bạn có thể chứa các kiểm soát cookie bổ sung. Xin lưu ý rằng một số Dịch vụ được thiết kế để hoạt động bằng việc sử dụng cookie, vì vậy việc vô hiệu hóa cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc một số phần nhất định của Dịch vụ.

Scores: 4.8 (12 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *