Hệ Thống Kỹ Năng

5c6e632485739
Mỗi vị tướng trong Tam Quốc Vương Giả đều có một bộ kỹ năng và kiến thức cá thể độc lạ với nhau, nhưng hoàn toàn có thể phân biệt những kiến thức và kỹ năng theo những yếu tố sau

1. Mức độ ảnh hưởng

Là khu vực mà kỹ năng và kiến thức của 1 vị tướng hoàn toàn có thể gây thiệt hại. Được chia thành những loại :

 – 1 mục tiêu – Thường là mục tiêu đứng đầu đội hình địch, hoặc mục tiêu đáp ứng 1 loại điều kiện nào đó – VD: HP cao nhất, lực chiến thấp nhất…

Bạn đang đọc: Hệ Thống Kỹ Năng

– Gây thiệt hại theo hàng dọc
– Gây thiệt hại theo hàng ngang
– Gây thiệt hại cho hàng loạt địch
– Gây thiệt hại cho 1 số lượng địch cố định và thắt chặt nhưng ngẫu nhiên về vị trí .

Mức độ ảnh hưởng tác động


Phẩm chất tướng


Tím


Cam


Đỏ


Hắc Kim

1 tiềm năng

Trương Bao
Chu Thương
Chân Cơ
Trương Chiêu
Văn Xú
Ngụy Diên
Hứa Chử
Nam Hoa

 

Hàng dọc

Liêu Hóa
Quan Hưng
Gia Cát Cẩn
Hoàng Trung
Tiểu Kiều
Điển Vi
Trương Phi
Hoàng Nguyệt Anh
Lưu Bị
Hoa Đà
Tư Mã Ý

Hàng ngang

Hoàng Cái
Hàn Đương
Vương Bình
Tổ Mậu
Lý Điển
Đặng Ngải
Viên Thiệu
Từ Hoảng
Đổng Trác
Pháp chính
Mã Vân Lộc
Tôn Sách
Gia Cát Lượng
Tào Tháo
Lữ Bố

Toàn đội

Vu Cấm
Tào Phi
Lỗ Túc
Đại Kiều
Triệu Vân
Thái Sử Từ

Mã Siêu

Tào Tháo ( Hợp kích )
Lưu Bị ( Hợp kích )
Gia Cát Lượng ( Hợp kích )
Lữ Bố ( Hợp kích )

Ngẫu nhiên

Kỷ Linh

Hoa Hùng
Nhan Lương
Chu Du
Cam Ninh
Quan Vũ
Tuân Úc
Hoa Đà ( Hợp kích )
Điêu Thuyền
Tư Mã Ý ( Hợp kích )
Quách Gia

* Các tướng có kiến thức và kỹ năng dạng Phục Hồi – Bảo Vệ thuần túy sẽ được đưa vào list khác .
* Một số tướng khi được ghép đội cùng duyên tướng của mình sẽ tạo nên một kỹ năng và kiến thức mới có mức tác động ảnh hưởng khác với kiến thức và kỹ năng bắt đầu. Các Tướng được xếp hạng dựa trên độ tác động ảnh hưởng từ kỹ năng và kiến thức như vậy sẽ có thêm ( Hợp kích ) ở sau tên .

5c6e5be9b83a9

Kỹ năng hợp kích của Lữ Bố là một loại kiến thức và kỹ năng đổi khác khác với kiến thức và kỹ năng cơ bản

2. Các hiệu ứng đi kèm

a. Gia tăng thêm 1 lần sát thương :
– Thiêu đốt
– Trúng Độc
– Chảy Máu .
b. Gây hiệu ứng bất lợi
– Thủy tinh hóa : giảm của địch 1 Sĩ Khí .
– Tê liệt : địch không hề tiến công thường .
– Choáng : địch không hề tiến công thường hoặc dùng kỹ năng và kiến thức
– Trầm Mặc : địch không hề dùng kỹ năng và kiến thức .
– Nguyền rủa : không hề phục sinh sát thương thêm từ hiệu ứng Nguyền rủa .
– Suy yếu : Giảm phòng thủ của tiềm năng .
c. Kỹ năng phục sinh – bảo vệ
– Tạo lá chắn cho đồng đội – 1 hoặc nhiều tiềm năng, kháng hoặc miễn giảm trọn vẹn sát thương .
– Hóa giải buff bất lợi trên người đồng đội hoặc buff có lợi trên địch .
– Hồi phục HP cho đồng đội – 1 tiềm năng ( có điều kiện kèm theo đi kèm. VD : HP hiện tại tối thiểu ) hoặc toàn đội .

Tạo lá chắn

Hóa giải buff

Hồi phục HP

Điêu Thuyền
Hoa Đà
Điển Vi
Trương Phi
Cam Ninh
Trương Cáp
Viên Thuật
Tuân Úc
Cam Ninh
Văn Xú
Hoa Đà
Tôn Thượng Hương
Bàng Đức
Bàng Thống
Trương Cáp
Trình Phổ

5c6e632485739

Kỹ năng tạo lá chắn giúp tổ đội miến giảm sát thương của Điển Vi

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho Chúa Công trên con đường chinh phục Tam Quốc Vương Giả

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

Scores: 4.4 (11 votes)