Chân dung mãnh tướng xếp sau Lã Bố của Đổng Trác

Tam quoc dien nghia Chan dung manh tuong xep sau La Bo cua dong Trac tam quoc dien nghia chan dung manh tuong xep sau l 1584768178 width640height360
Đổng Trác ( 132 – 192 ), tự Trọng Dĩnh, là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán, đầu thời Tam quốc trong lịch sử dân tộc Trung Quốc .

Tam quoc dien nghia Chan dung manh tuong xep sau La Bo cua dong Trac tam quoc dien nghia chan dung manh tuong xep sau l 1584768093 width1334height750

Đổng Trác trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010 .

Ông nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo, giữ chức Thứ sử Tịnh Châu. Lợi dụng sự tiến cử của Viên Thiệu với Đại tướng quân Hà Tiến, người đang muốn tiêu diệt thế lực hoạn quan, Đổng Trác đã tiến kinh khống chế kinh thành, phế Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập Hán Hiến Đế Lưu Hiệp.

Khi đó, những lộ chư hầu trong nước, đứng đầu là Viên Thiệu, bất bình với sự chuyên quyền tàn độc của Trác, đã liên minh để thảo phạt Đổng Trác. Sau đó, những chư hầu xảy ra tranh chấp, dẫn đến bạo loạn. Đổng Trác bức ép Hiến Đế và triều đình bỏ Lạc Dương và Trường An, cố thủ ở đó .
Đổng Trác vốn xuất thân từ một mái ấm gia đình võ quan, cha là Đổng Nhã làm quan Huyện úy huyện Luân Thị đất Dĩnh Xuyên, chỉ huy quân lính ở huyện, duy trì trật tự bảo mật an ninh địa phương. Từ nhỏ Đổng Trác được cha đưa về Lương châu ở chung với người Khương. Người dân ở đây do tiếp xúc nhiều với người dân tộc bản địa Khương, cưỡi ngựa bắn cung, tập thành tính tình hung hãn trẻ trung và tràn trề sức khỏe .
Nhờ những kỹ năng và kiến thức cưỡi ngựa bắn cung giỏi mà về sau đội quân Tây Lương của Đổng Trác trở thành nỗi lo ngại trên mặt trận, khiến cho không ai muốn cạnh tranh đối đầu trực tiếp với ông. Không chỉ sợ hữu đội quân dũng mãnh mà dưới chướng của Đổng Trác cũng có những mãnh tướng khiến quân địch chỉ nghe tên đã lo âu .

Tam quoc dien nghia Chan dung manh tuong xep sau La Bo cua dong Trac tam quoc dien nghia chan dung manh tuong xep sau l 1584768178 width640height360

Lã Bố trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Trong tập 3 phim Tam quốc diễn nghĩa 2010, khi tham gia liên minh chống Đổng Trác do Viên Thiệu đứng đầu, Tào Tháo là người am hiểu quân Tây Lương của Đổng Trác nhất. Tại đây Tào Tháo có nói đến tứ đại mãnh tướng của Đổng Trác : thứ nhất là Lã Bố, thứ hai là Lý Giác ( Lý Quyết ), thứ ba là Quách Dĩ ( Quách Tỵ ), thứ tư là Hoa Hùng .
Lã Bố không chỉ là mãnh tướng số một của Đổng Trác mà còn của cả thời kỳ Tam quốc, khi nhắc tới kĩ năng võ thuật của vị tướng này, người thời bấy giờ vẫn thường lưu truyền câu nói : “ Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố ” ( người có Lữ Bố, ngựa có Xích Thố ) để tôn vinh hai cực phẩm chốn nhân gian này. Vậy mà Lý Giác hoàn toàn có thể xếp sau Lã Bố trong hàng ngũ quân Tây Lương của Đổng Trác đủ để thấy sức mạnh đáng gờm của mãnh tướng này .

Tam quoc dien nghia Chan dung manh tuong xep sau La Bo cua dong Trac tam quoc dien nghia chan dung manh tuong xep sau l 1584768302 width450height253

Lý Giác trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010 .

Lý Quyết (?-198), nhiều tài liệu tiếng Việt phiên thành Lý Thôi hay Lý Giác, tên tự là Trĩ Nhiên, là người Lương châu, là dòng dõi danh tướng Lý Quảng nhà Tây Hán. Sau này Lý Giác là một quân phiệt nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến quân phiệt, nắm triều đình nhà Hán trong 3 năm và cuối cùng bị giết.

Xuất hiện trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung từ hồi 5 đến hồi 13. Khi Open, Lý Giác đóng vai trò là bộ tướng của Đổng Trác tham chiến chống chư hầu .
Sau cái chết của Đổng Trác, hình ảnh Lý Giác đánh Trường An và thao túng chính trường, xung đột với Quách Dĩ được miêu tả khá gần với sử sách. Tuy nhiên diễn biến ông cùng Quách, Trương, Phàn đi đánh Trường An báo thù lại được kể là đi cùng với Ngưu Phụ, trong khi sử sách xác nhận lúc đó Ngưu Phụ đã chết. Không những thế, Lý Giác còn được La Quán Trung mô tả là người chỉ huy Ngưu Phụ chứ không phải dưới quyền Ngưu Phụ .
Từ khi thôi nắm vua Hán Hiến Đế, ông không còn Open. Cái chết của Lý Giác cũng chỉ được biết tới qua lời tâu báo của thuộc hạ cho Tào Tháo biết tình hình .

Scores: 4.1 (10 votes)