Turbo Pascal 7.0 cho win 10 full màn hình

Turbo Pascal 7.0 cho win 10 full màn hình

[external_link_head]

1. Tải về gải nén

2. Chạy file TurboPascal7_DOSBox.msi mặc định vào phân vùng ổ C.

3. Thay đổi dường dẫn để không bị mất các bài tập khi cài lại máy tính hoặc trường hợp đóng băng phân vùng ổ C không bị mất các bài tập sau khi khởi động lại máy tính. Cách thực hiện như sau.

[external_link offset=1]

3.1. Copy thư mục DOSBox trong phân vùng C sang phân vùng khác như D, E chẳng hạn. Trường hợp máy của mình là phân vùng I.

Turbo Pascal 7.0 cho win 10 full màn hình

3.2. Chuột phải vào shortcut Turbo Pascal 7.0 trên màn hình nên, chọn Properties.

Turbo Pascal 7.0 cho win 10 full màn hình

3.3. Tại Tab Shortcut, mục Target chỉnh như sau:

Turbo Pascal 7.0 cho win 10 full màn hình

[external_link offset=2]

“C:\Program Files (x86)\Turbo Pascal 7.0 with DOSBox\DOSBox.exe” -noconsole -c “mount c I:\DOSBox” -c “c:” -c “cd tp” -c “cd bin” -c “cls” -c “turbo.exe” -c “exit”

– Thay tên phân vùng  I:\DOSBox thành đường dẫn tới phân vùng tương ứng vừa Copy thư mục DOSBox từ phân vùng C sang. Ví dụ: D:\DOSBox; E:\DOSBox

3.4. Thay xong nhấn nút OK.

Từ nay trở đi có cài lại máy tín hay đóng băng phân vùng C cũng không lo mất các bài tập đã làm nữa.[external_footer]

Scores: 4.9 (18 votes)