Hướng dẫn kích hoạt nhanh Windows 10 giấy phép kĩ thuật số (Digital license) – KMS38

Hướng dẫn kích hoạt nhanh Windows 10 giấy phép kĩ thuật số (Digital license) – KMS38

Kích hoạt nhanh Windows 10 giấy phép kĩ thuật số (Digital license) – KMS38

Bài viết sử dụng công cụ W10 Digital Activation Program v1.3.7 Portable RU, EN (by @Ratiborus)

[external_link_head]

Hướng dẫn kích hoạt nhanh Windows 10 giấy phép kĩ thuật số (Digital license) - KMS38

Các bước kích hoạt:

Lưu ý:

  • Cần kết nối Internet
  • Tạm tắt các trình Anti-virus nếu bị nhận nhầm

Bước 1: Tải phần mềm tại đây: W10 Digital Activation Program v1.3.7 (password: 2018)

Bước 2: Giải nén và mở W10DigitalActivation.exe ta sẽ có giao diện như sau:

Bước 3: Nhấn nút Activation Windows 10 và đợi ~10s

Bước 4: Done! Như vậy là đã thành công!

Hướng dẫn kích hoạt nhanh Windows 10 giấy phép kĩ thuật số (Digital license) - KMS38

[external_link offset=1]

Thêm: Tùy chỉnh loại kích hoạt HWID/KMS38

  • HWID: Digital license (Áp dụng cho cột số 1)
  • KMS38: KMS 19 years – hạn dùng năm 2038 (Áp dụng cho cả cột 1 và  2)

( 1 và 2 xem bên dưới – Các phiên bản Windows 10 đã hỗ trợ)

# Supported Windows 10 Editions (Các phiên bản Windows 10 đã hỗ trợ):

(1) # Digital license (2) # KMS38 – 19 years  (LongLife)
Core (Home) and (N)

CoreSingleLanguage and (N)

Professional and (N)

ProfessionalEducation and (N)

ProfessionalWorkstation and (N)

Education and (N)

Enterprise and (N)

EnterpriseS (LTSB) 2015 and (N)

EnterpriseS (LTSB) 2016 and (N)

EnterpriseS (LTSB) 2016 and (N)

EnterpriseS (LTSC) 2019 and (N)  

ServerStandard(Core) 2016/2019 and  (N)

ServerDatacenterCore) 2016/2019 and  (N)

ServerSolution(Core) 2016/2019 and  (N)

[external_link offset=2]

Kiểm tra trạng thái kích hoạt:

(Xem hình bên dưới)

  1. Đối với Digital license – HWID

Khi có dòng chữ Windows is activated with a digital license là đã kích hoạt thành công.

Để có linked to your Microsoft account thì bạn cần đăng nhập với một tài khoản Microsoft.

  1. Đối với KMS38

Hướng dẫn kích hoạt nhanh Windows 10 giấy phép kĩ thuật số (Digital license) - KMS38

Khi có dòng chữ Windows is activated using your organization’s activation service là đã kích hoạt thành công. Với KMS38, để kiểm tra thời hạn 19 năm: Mở cmd với quyền admin gõ dòng lệnh: slmgr /xprEnter, sẽ có thông báo như sau:

Hướng dẫn kích hoạt nhanh Windows 10 giấy phép kĩ thuật số (Digital license) - KMS38

Chúc bạn thành công!

Nếu các bạn không làm được có thể gọi cho dịch vụ cài đặt sửa chữa máy tính tại nhà bên mình để được hỗ trợ hoặc sử dụng dịch vụ cài win tại nhà để được làm từ a-z nhé

Nguồn :Dong Phuong [external_footer]

Scores: 4.3 (14 votes)