Trung tâm trợ giúp

Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để xem lại email mà Facebook mới gửi gần đây?

Nếu nhận được email tự cho là do Facebook gửi, bạn có thể xác nhận điều này bằng cách kiểm tra địa chỉ gửi có phải là facebookmail.com không, đồng thời xem lại các email chúng tôi gửi gần đây trong danh sách ở phần Cài đặt bảo mật và đăng nhập.

[external_link_head] [external_link offset=1]

Cách xem lại các email Facebook gửi gần đây:

  1. Cuộn đến cuối Facebook và nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư.

  2. Nhấp vào Bảo mật và đăng nhập.
  3. Nhấp vào Xem email gần đây từ Facebook.

Sau đây là một vài điều cần lưu ý:

[external_link offset=2]
  • Trong tab BẢO MẬT, chúng tôi sẽ hiển thị các email bảo mật (chẳng hạn như yêu cầu thay đổi mật khẩu) trong 2 tuần qua.
  • Nếu nhìn thấy email cho biết chúng tôi đã thay đổi mật khẩu hoặc tài khoản Facebook của bạn nhưng bạn không nhớ mình đã làm điều đó, hãy nhấp vào Tôi đã không làm điều này hoặc Bảo vệ tài khoản để cho chúng tôi biết. Khi đó, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xem lại hoạt động gần đây.
  • Trong tab EMAIL KHÁC, chúng tôi sẽ hiển thị các email khác mà Facebook gửi cho bạn trong 2 ngày qua.
  • Nếu gửi email có chứa liên kết đặc biệt hoặc mã bảo mật, chúng tôi có thể ẩn thông tin đó trong phần Cài đặt bảo mật và đăng nhập để bảo vệ tài khoản Facebook của bạn. Bạn cần đăng nhập tài khoản email của mình để xem thông tin đó.

Đừng bao giờ nhấp vào liên kết trong email tự nhận là do Facebook gửi nếu bạn không xác nhận được chúng tôi là người gửi. Nếu bạn vô tình nhấp vào một liên kết đáng ngờ, chúng tôi có thể hỗ trợ bảo vệ tài khoản của bạn.

[external_footer]

Scores: 4 (19 votes)