Trung tâm trợ giúp

Trung tâm trợ giúp

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook của mình?

 • Bạn sẽ không thể kích hoạt lại tài khoản
 • Trang cá nhân, ảnh, bài viết, video và tất cả nội dung khác bạn đã thêm đều bị xóa vĩnh viễn. Bạn sẽ không thể lấy lại bất kỳ nội dung nào mà mình đã thêm.
 • Bạn sẽ không sử dụng Facebook Messenger được nữa.
 • Bạn sẽ không dùng được tính năng Đăng nhập bằng Facebook cho những ứng dụng khác mà mình đã đăng ký bằng tài khoản Facebook, như Spotify hoặc Pinterest. Bạn có thể cần liên hệ với các ứng dụng và trang web này để khôi phục những tài khoản đó.
 • Một số thông tin, như tin nhắn bạn đã gửi cho bạn bè, vẫn có thể hiển thị với họ sau khi bạn xóa tài khoản của mình. Bản sao tin nhắn bạn đã gửi được lưu trữ trong hộp thư của bạn bè.
 • Nếu sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập Oculus, khi bạn xóa tài khoản Facebook cùa mình thì cũng xóa luôn thông tin trên Oculus. Thông tin này bao gồm cả thành tích và các giao dịch mua ứng dụng. Bạn không thể trả lại bất kỳ ứng dụng nào nữa và sẽ mất mọi khoản tín dụng hiện có tại cửa hàng.
 • Những trang chỉ có bạn kiểm soát cũng sẽ bị xóa. Nếu không muốn Trang bị xóa, bạn có thể cấp toàn quyền kiểm soát Trang cho người khác. Sau đó, bạn có thể xóa tài khoản của mình mà không cần xóa Trang.

Nếu tôi không muốn xóa tất cả nội dung mà chỉ muốn tạm ngưng sử dụng Facebook thì sao?

[external_link_head]

Bạn có thể ngưng sử dụng Facebook và tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của mình. Khi bạn tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của mình:

 • Mọi người sẽ không thể xem hoặc truy cập trang cá nhân Facebook của bạn.
 • Ảnh, bài viết và video sẽ không bị xóa.
 • Bạn vẫn có thể sử dụng Facebook Messenger. Ảnh đại diện của bạn vẫn sẽ hiển thị trong các cuộc trò chuyện. Mọi người vẫn có thể tìm kiếm bạn theo tên để nhắn tin cho bạn. Bạn sẽ tiếp tục hiển thị với bạn bè trên Facebook ở những nơi mà họ có thể nhắn tin cho bạn.
 • Bạn vẫn có thể sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Facebook cho những ứng dụng khác như Spotify, Pinterest hoặc Game.
 • Bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản Facebook để truy cập Sản phẩm Oculus hoặc thông tin của bạn trên Oculus.
 • Những Trang chỉ có bạn kiểm soát cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu Trang của bạn bị vô hiệu hóa, mọi người sẽ không xem được Trang hoặc tìm thấy Trang khi tìm kiếm. Nếu không muốn Trang bị vô hiệu hóa, bạn có thể cấp toàn quyền kiểm soát Trang cho người khác. Sau đó, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản của mình mà không cần vô hiệu hóa Trang.
 • Bạn có thể quay lại bất cứ khi nào mình muốn.

Làm cách nào để xóa vĩnh viễn tài khoản của tôi?

[external_link offset=1]

Trước khi xóa tài khoản, bạn nên đăng nhập và tải xuống bản sao thông tin của mình (chẳng hạn như ảnh và bài viết) trên Facebook, cũng như bản sao thông tin trên Oculus nếu bạn sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập Oculus. Sau khi xóa tài khoản, bạn sẽ không thể lấy lại nội dung mà mình đã thêm.

Để xóa vĩnh viễn tài khoản, hãy đăng nhập vào tài khoản rồi nhấn vào đây để xem lại các tùy chọn của bạn và bắt đầu quá trình xóa.

Tôi hủy quá trình xóa tài khoản được không?

Nếu chưa đến 30 ngày kể từ khi bắt đầu xóa, bạn có thể hủy quá trình xóa tài khoản. Sau 30 ngày, tài khoản cùng tất cả thông tin của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Bạn sẽ không thể lấy lại thông tin của mình.

Chúng tôi có thể mất tối đa 90 ngày từ khi bắt đầu quá trình xóa để xóa tất cả nội dung mà bạn đã đăng. Trong khi chúng tôi xóa, những người khác trên Facebook sẽ không truy cập được thông tin này.

[external_link offset=2]

Sau 90 ngày, bản sao thông tin của bạn có thể vẫn còn trong kho lưu trữ dự phòng mà chúng tôi dùng để khôi phục trong trường hợp có thảm họa, lỗi phần mềm hoặc sự cố mất dữ liệu khác. Chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin của bạn phòng khi có vấn đề pháp lý, vi phạm điều khoản hoặc để tránh phá hoại. Tìm hiểu thêm về Chính sách dữ liệu của chúng tôi.

Cách hủy quá trình xóa tài khoản:

 1. Đăng nhập tài khoản Facebook trong vòng 30 ngày kể từ khi xóa tài khoản.
 2. Nhấp vào Hủy, không xóa.
[external_footer]

Scores: 4.2 (15 votes)