Trung tâm trợ giúp

maxresdefault 9

Bạn có muốn đăng nhập hoặc tham gia Facebook không?

Tham gia

[external_link_head]

hoặc

Đăng nhập

Làm cách nào để tạo tài khoản Facebook?

[external_link offset=1]

Lưu ý: bạn phải đủ 13 tuổi trở lên thì mới được tạo tài khoản Facebook.

Cách tạo tài khoản Facebook:

  1. Truy cập facebook.com/reg.
  2. Nhập tên bạn sử dụng trong đời thực.
  3. Nhập email hoặc số điện thoại di động.
  4. Chọn giới tính và ngày sinh, rồi chọn mật khẩu.
  5. Nhấn vào Đăng ký.
  6. Để hoàn tất quá trình tạo tài khoản, bạn cần xác nhận email hoặc số điện thoại di động của mình.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập:

  • Nếu gặp sự cố về mật khẩu, hãy tìm hiểu cách đặt lại mật khẩu.
  • Nếu vẫn không đăng nhập được, hãy tìm hiểu điều cần làm tiếp theo.

Thông tin này có hữu ích không?

Bài viết có liên quan

Tôi sử dụng sai email để tạo tài khoản Facebook. Làm cách nào để thay đổi email đó?

[external_link offset=2]

Tôi không biết mình có còn tài khoản Facebook hay không.

Làm cách nào để tạo liên kết cho Phòng họp mặt trên Messenger từ tài khoản Facebook của tôi?

Làm cách nào để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook?

Làm cách nào để thêm hoặc gỡ email ra khỏi tài khoản Facebook của tôi?

Tìm thêm trợ giúp

[external_footer]

Scores: 4.6 (18 votes)