Tính năng chặn trên Facebook là gì và làm cách nào để chặn ai đó?

Tính năng chặn trên Facebook là gì và làm cách nào để chặn ai đó?

Khi bạn chặn ai đó, họ sẽ không thể làm những việc như gắn thẻ bạn hoặc xem nội dung bạn đăng lên dòng thời gian của bạn được nữa.

Tính năng chặn trên Facebook là gì và làm cách nào để chặn ai đó?

[external_link_head]

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi chặn ai đó?

Nhấn vào Tính năng chặn trên Facebook là gì và làm cách nào để chặn ai đó? ở trên cùng bên phải Facebook.

Cuộn xuống và nhấn vào Cài đặt.

[external_link offset=1]

Cuộn xuống phần Đối tượng và chế độ hiển thị và nhấn vào Chặn.

Nhập tên của người đó và nhấn vào Chặn.

Trên trang kết quả tìm kiếm, tìm người mà bạn muốn chặn và nhấn vào Chặn.

Nhấn vào Chặn một lần nữa để xác nhận.

Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy ai đó bằng phương pháp này, hãy truy cập trang cá nhân của họ và chọn Chặn trong menu Tính năng chặn trên Facebook là gì và làm cách nào để chặn ai đó?.

Tính năng chặn trên Facebook là gì và làm cách nào để chặn ai đó?

[external_link offset=2]

Khi bạn bỏ chặn ai đó, hai bạn sẽ không tự động kết bạn trở lại. Nếu đã chặn một người bạn rồi bỏ chặn họ, bạn cần gửi lời mời kết bạn mới.

Tính năng chặn trên Facebook là gì và làm cách nào để chặn ai đó?

Mọi người sẽ không nhận được thông báo khi bạn chặn họ.

[external_footer]

Scores: 5 (17 votes)