Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa tên khác (ví dụ: biệt danh, tên thời con gái) trên trang cá nhân Facebook của tôi?

Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa tên khác (ví dụ: biệt danh, tên thời con gái) trên trang cá nhân Facebook của tôi?

Nếu muốn liệt kê tên trên tài khoản khác với tên trên giấy tờ tùy thân của mình (ví dụ: tên thời con gái, biệt danh, chức danh nghề nghiệp):

Nhấn vào Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa tên khác (ví dụ: biệt danh, tên thời con gái) trên trang cá nhân Facebook của tôi? ở trên cùng bên phải Facebook, rồi nhấn vào tên của bạn.

[external_link_head]

Nhấn vào Xem thông tin giới thiệu của bạn.

Cuộn xuống và nhấn vào Thêm biệt danh, tên thường gọi… bên dưới Các tên khác.

[external_link offset=1]

Chọn loại tên mà bạn muốn thêm bên cạnh Loại tên.

Nhập tên khác bên cạnh Tên.

Chọn Hiển thị ở đầu trang cá nhân để đưa tên khác của bạn lên trang cá nhân.

Cách chỉnh sửa hoặc xóa tên khác:

Nhấn vào Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa tên khác (ví dụ: biệt danh, tên thời con gái) trên trang cá nhân Facebook của tôi? ở trên cùng bên phải Facebook, rồi nhấn vào tên của bạn.

Nhấn vào Xem thông tin giới thiệu của bạn.

[external_link offset=2]

Cuộn xuống phần Các tên khác.

Nhấn vào Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa tên khác (ví dụ: biệt danh, tên thời con gái) trên trang cá nhân Facebook của tôi? ở bên phải tên mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.

Tìm hiểu thêm về các chính sách khác về tên.

Lưu ý rằng nếu bạn không đánh dấu vào ô để hiển thị tên khác ở đầu trang cá nhân, tên đó vẫn hiển thị trong phần Xem thông tin giới thiệu của bạn trên trang cá nhân của bạn và trong kết quả tìm kiếm.

[external_footer]

Scores: 4 (19 votes)