Thông Báo Liên Kết Máy Chủ Đợt 2

Danh20VE1BB8Dng
Tin tức | cách đây 1073 ngày

Để đảm bảo Chủ Nhân có thể trải nghiệm OMG 3Q một cách tốt nhất, BĐH sẽ tiến hành bảo trì Liên Kết Server. 

Thời gian Gộp Chính Thức:  Dự kiến từ 09:00 – 19:00 Ngày 17/12/2018

Phạm Vi:  Những Máy Chủ Tiến Hành Gộp

Chuỗi Sự Kiện Liên Kết Máy Chủ:  Tại Đây

Cụm Máy ChủMáy Chủ

Cụm Máy Chủ S7 – Tư Mã Ý

S7 – Tư Mã Ý

S8 – Quách Gia

S9 – Tuân Úc
S10 – Chân Cơ
S11 – Vu Cấm

Cụm Máy Chủ S17 – Bàng Đức

S17 – Bàng Đức

S18 – Đặng Ngải

S19 – Tào Thực
S20 – Dương Tu
S21 – Triệu Vân

Cụm Máy Chủ S22 – Gia Cát

S22 – Gia Cát

S23 – Quan Vũ

S24 – Khương Duy
S25 – Bàng Thống
S26 – Hoàng Trung

Cụm Máy Chủ S27 – Từ Thứ

S27 – Từ Thứ

S28 – Mạch Hoạch

S29 – Pháp Chính
S30 – Mã Lương

Cụm Máy Chủ S34 – Quan Bình

S34 – Quan Bình

S35 – Mã Siêu

36 – Liêu Hóa
S37 – Quan Hưng
S38 – Lý Nghiêm

Cụm Máy Chủ S39 – Quan Sách

S39 – Quan Sách

S40 – Chu Thương

S41 – Chu Du
S42 – Tôn Sách
S43 – Lữ Mông

Cụm Máy Chủ S44 – Cam Ninh

S44 – Cam Ninh

S45 – Văn Ương

46 – Tiểu Kiều
S47 – Hoàng Cái
S48 – Chu Thái

Cụm Máy Chủ S49 – Cố Ung

S49 – Cố Ung

S50 – Từ Thịnh

S51 – Bộ Trắc
S52 – Lục Kháng
S53 – Chu Hoàn
Các Server triển khai gộp trong đợt này

Quy Tắc Liên Kết Máy Chủ

1. Sau khi Liên Kết Máy Chủ, Máy Chủ đăng nhập không đổi khác ( Ví dụ : cùng 1 thông tin tài khoản đều có nhân vật ở S3 và S4 thì khi đăng nhập S3 sẽ dùng nhân vật ở S3, S4 thì dùng nhân vật ở S4, nếu ở S3 có nhân vật còn S4 thì chưa có thì hoàn toàn có thể đăng nhập S4 tạo nhân vật. )
2. Sau khi Liên Kết Máy Chủ, tên của Chủ Nhân sẽ hiển thị theo format “ Tên. Tên Máy Chủ ” ( VD : Nhân vật S3 tên A, nhân vật S4 tên B, sau khi Liên Kết Máy Chủ thì nhân vật S3 hiển thị A.S 3, nhân vật S4 hiển thị B.S 4 )
3. Sau khi Liên Kết Máy Chủ thì tên bang sẽ đổi theo quy tắc ở trên .
4. Xóa Bỏ Level Boss Thế Giới ở những Máy Chủ gốc, ghi nhận Level Boss Thế Giới của server tiên phong của Cụm Liên Kết
5. Xóa Bỏ trạng thái Chiếm Khoáng và Thông Tin Kẻ Thù .
6. Xóa Bỏ list mời Bang .
7. Xóa Bỏ trạng thái Bang
8. Xóa Bỏ hộp thư của Chủ Nhân .
9. Xóa Bỏ list mời kết bạn cùng blacklist của Chủ Nhân .
10. Bảo lưu thông tin Quán Quân Quần Hùng Tranh Bá của Máy Chủ tiên phong trong Cụm Liên Kết ( Thích Quán Quân thì hiển thị Máy Chủ đầu )
11. Xóa Bỏ trạng thái Chiếm Thành và thông tin Kẻ Thù
12. Xóa Bỏ nội dung chat .

Nguyên Tắc Xóa Bỏ Nhân Vật

Nhân vật có những đặc điểm sau sẽ bị Xóa Bỏ khi tiến hành Liên Kết Máy Chủ

 • 1. Level thấp hơn 55
 • 2. Không đăng nhập trong 30 ngày
 • 3. Không phải là Bang Chủ hoặc Bang Chủ của bang chỉ còn 1 người

Sau khi Xóa Bỏ Tài Khoản

 • 1. Nếu là Chủ Bang, thì bỏ trống chức vụ Bang
 • 2. Nếu đã kết bạn với Người chơi khác, thì xóa kết bạn

Quy Tắc Đền Bù Khi Liên Kết Máy Chủ

Chủ Nhân bị ảnh hưởng tác động khi Liên Kết Máy Chủ sẽ nhận được đền bù từ 0 h ngày hôm sau, sau khi hoàn tất Liên Kết

 • 1. Quà Bảo Trì :

Vật PhẩmSố Lượng

nguyen bao

Nguyên Bảo

1000

the luc don

Thể Lực Đợn

10

hoat luc don

Hoạt Lực Đơn

10

 • 2. Đền Bù Cơ Bản : Thể Lực Đơn * 10, Hoạt Lực Đơn * 10, Vinh Dự * 5000, Hồn Thạch * 5000, Bạc * 2000000, Danh Vọng * 5000, Tinh Hoa Pet * 500, Vinh Huy * 300, Công Trạng Liên Server * 3000, Tinh Thạch Thần Binh * 500, Cống Hiến * 5000, Tranh Bá Lệnh Liên server * 300 .

Vật PhẩmSố Lượng

the luc don

Thể Lực Đơn

10

hoat luc don

Hoạt Lực Đơn

10

Untitled111111

Vinh Dự

5000

H%E1%BB%93n%20Th%E1%BA%A1ch

Hồn Thạch

5000

B%E1%BA%A1c

Bạc

2000000
Danh%20V%E1%BB%8Dng

Danh Vọng

5000

Tinh%20Hoa%20PET

Tinh Hoa PET

500
Vinh%20Huy

Vinh Huy

300

%C4%90%E1%BA%A1i%20H%E1%BB%99i%20V%C3%B5%20L%C3%A2m%20L%E1%BB%87nh

Công Trạng Liên Server

3000

Tinh%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BA%A7n%20Binh

Tinh Thạch Thần Binh

500

C%E1%BB%91ng%20Hi%E1%BA%BFn

Cống Hiến

5000

Tranh%20B%C3%A1%20L%E1%BB%87nh%20Li%C3%AAn%20Server

Tranh Bá Lệnh Liên Server

300

 • 3. Tổng Đền Bù Liên Kết Máy Chủ = Quà Đền Bù Cơ Bản * Số Ngày Cách Máy Chủ đầu của Cụm Liên Kết ( Cao nhất 30 ngày ) + Quà Bảo Trì
 •  

 • Quý Chủ Nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q tại:
  • Facebook: https://www.facebook.com/omg3q.360game.vn/
  • Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/OMG3Q.360game.vn/
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q, quý Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Anh Nhi xin chúc Chủ Nhân chơi game vui tươi .

Scores: 4.8 (20 votes)