[Tiêu Điểm Tướng] Quách Gia

5f34c3cc2cbb9
31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Quách Gia

Chào mừng những Chúa Công quay trở lại với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày thời điểm ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi đến những Chúa công thông tin về Quách Gia – quân sư thiên tài nhưng yểu mệnh của Ngụy quốc .

5f34c2d4bdf3e

Tên : Quách Gia
Quốc gia : Ngụy
Phẩm chất : Cam – Danh Tướng
Kĩ năng :


 • 5f043978d131cThường – Kỳ Mưu : Quách Gia tiến công một kẻ địch, gây sát thương Phép bằng 100 % Công

 • 5f043982636e3Nộ – Ám Quang Thánh Chuy : Quách Gia tích đầy nộ, triệu hồi Băng trận tiến công hàng trước địch. Kỹ năng gây sát thương Phép bằng 200 % Công, có 15 % Tỷ Lệ ngừng hoạt động kẻ địch .

 • 5f0fccb2d74f0​Thiên phú – Ám Quang Thánh Chuy : Trang bị pháp bảo Phượng Hoàng Bội + 25, kĩ năng nộ của Quách Gia tiến cấp, gây sát thương Phép bằng 210 % Công, có 30 % Tỷ Lệ ngừng hoạt động kẻ địch

Thuộc tính tiến bậc :

[Bậc 1]: Công + 300
[Bậc 2]: Bạo + 1000
[Bậc 3]: Thủ Vật + 600, Thủ Phép + 600
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 210
[Bậc 6]: Khi bị công, nếu số tướng phe ta lớn hơn số tướng phe địch, Sát thương phải chịu giảm 25%.
[Bậc 7]: HP + 17000
[Bậc 8]: Khi công, hồi ngẫu nhiên 1 đồng đội 20 nộ
[Bậc 9]: HP toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 7000
[Bậc 10]: HP bản thân nhỏ hơn mục tiêu, Sát thương gây cho mục tiêu tăng 45%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 900

Duyên :

 • Quách Gia, Tư Mãy Ý – Chân, Tuân Úc, Tư Mã Ý cùng xuât chiến: Công  + 17%, HP + 17%

  5f34c3a054baf

 • Quách Gia, Tào Nhân cùng xuất chiến : Công + 17 %
  5f34c3afd44dd

 • 5f34c3bf4b744Quách Gia, Trương Liêu cùng xuất chiến : Thủ + 27 %

 • 5f34c3cc2cbb9Quách Gia, Tư Mã Ý, Chân Cơ cùng xuất chiến : HP + 27 %

 • 5f34c3d8ef2e5Quách Gia, Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn cùng xuất chiến : Công + 17 %, HP + 17 %

 • 5f34c3e4afbf1Quách Gia, Tư Mã Ý – Chân cùng xuất chiến : HP + 17 %

 • 5f34c2fc74203Bạch Hổ Ấn : Thủ Vật + 5 %, Thủ Phép + 5 %
 • Mạnh Đức Tân Thư : Công + 5 %
  5f34c30982713

 • 5f043ed30734aPhượng Hoàng Bội : Công + 5 %, HP + 10 %

Phân tích :

 • Quách Gia là tướng duy nhất sở hữu hiệu ứng Đóng băng – 1 trong những CC không dễ chịu nhất trong game ( Không thể hành vi, không hồi nộ ). Lượng sát thương gây ra cũng là khá cao ( 200 % công )
 • Trong chiến đấu, Quách Gia nên xếp ở lượt đánh đầu. Nếu may mắn, quân sư này có thể đóng băng nửa đội hình bạn.

 • Đội hình ý kiến đề nghị : Nếu đủ điều kiện kèm theo, Chúa Công hoàn toàn có thể cho Trương Liêu – Chân bắt kèo cùng Quách Gia. Cặp đôi này hoàn toàn có thể thôi bay hàng trước chỉ sau 1 lần đánh .

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích những Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc .

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Scores: 4.7 (14 votes)