Tam Quốc: Bí Ẩn Câu Nói Trước Khi Chết Của Phượng Sồ Là Ai, Sở Hữu Ngọa Long

imager 1 3465 700

Thời kỳ Tam Quốc có 4 người có tên rất có ý nghĩa, tên của họ vừa vặn đối ứng với Tứ tượng. Người ta nói nếu Tứ tượng xuất thế thì sẽ nhất định cùng xuất hiện, có được một người trong số đó thì có thể có được thiên hạ…

Thời Tam Quốc hoàn toàn có thể nói là thời kỳ thiên hạ hỗn loạn, quần hùng nổi dậy, chiến hỏa khắp nơi, bách tính khổ không kể xiết .

Bạn đang xem: Tam Quốc: Bí Ẩn Câu Nói Trước Khi Chết Của Phượng Sồ Là Ai

Thực ra khi bản thân rơi vào bất kể sự tình nào cũng sẽ cảm thấy hỗn loạn không có đầu mối, nhưng nhảy ra khỏi sự tình đó thì hoàn toàn có thể thấy được quy luật của nó. Ví như mở màn ” Tam quốc diễn nghĩa ” nói rằng : ” Đại sự trong thiên hạ, chia tách lâu ắt sẽ hợp nhất, hợp nhất lâu ắt sẽ chia tách “. Do đó những hỗn loạn trông có vẻ như vô trật tự này thực ra lại có quy luật của nó. Tuy ” Tam quốc diễn nghĩa ” là một vở diễn nghĩa, nhưng những nhân vật trong đó trọn vẹn là những con người thực sự trong lịch sử vẻ vang.

Ngọa Long Gia Cát: Thanh Long

Gia Cát Lượng tự Khổng Minh, là người Dương Đô, Lang Nha, thân cao tám thước, khí phách hiên ngang, ẩn cư ở Long Trung. Tương truyền Ngọa Long là biệt hiệu của Gia Cát mà mọi người Tặng Ngay khi ông ẩn cư, ý nghĩa là một con rồng đang nằm cuộn. *

Phượng Sồ Bàng Thống: Chu Tước

Hình : Gia Cát Lượng – Bản vẽ ở hoàng cung nhà Thanh, do Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh xuất bản .Bàng Thống tự Sĩ Nguyên, người huyện Tương Dương Q. Tương Dương sống vào cuối thời Đông Hán. Người địa phương gọi ông là Phượng Sồ, là đồng môn và có nổi tiếng ngang với Gia Cát Lượng. Tục ngữ đương thời có câu rằng : ” Ngọa Long, Phượng Sồ, hai người mà được một thì hoàn toàn có thể dẹp yên thiên hạ “. Bàng Thống được Thái thú Nam Quận là Chu Du chỉ định làm Công tào, sau khi Chu Du chết, ông đã hộ tống linh cữu quay trở lại Giang Đông an táng, sau này Bàng Thống trở thành mưu sĩ, trọng thần của Lưu Bị, giúp Lưu Bị chinh phạt Ba Thục – đất Tứ Xuyên được ca tụng là Quốc gia Phủ Trời. Trong khi tiến công Lạc Thành, cứ điểm trọng điểm gần thủ phủ Thủ Đô, do Bàng Thống được Lưu Bị cho mượn ngựa, khiến quân địch tưởng nhầm Bàng Thống là Lưu Bị, quân địch tập trung chuyên sâu bắn tên khiến ông trúng tên chết, hưởng dương 36 tuổi. Trần Thọ ca tụng Bàng Thống hoàn toàn có thể sánh với Tuân Úc và Tuân Du của nước Ngụy. Bàng Thống làm Huyện lệnh Lỗi Dương, Trị trung Tòng sự, làm quan đến chức Quân sư Trung lang tướng. Sau khi chết, được Hậu chủ Lưu Thiện – con trai của Lưu Bị truy phong là Quan Nội Hầu, thụy phong Tĩnh Hầu .

Xem thêm: Chuyện Ít Biết Về Khương Tử Nha Là Ai Là Người Phát Minh Ra Đôi Đũa?

*Bàng Thống hiến Liên hoàn kế. ( Ảnh : phiên bản minh họa của ” Sự lãng mạn của ba vương quốc ” )Vậy còn Huyền Vũ và Bạch Hổ là đối ứng với người nào ?

Thủy Kính tiên sinh: Huyền Vũ

Trong sách ” Tương Dương kỳ cựu ký ” có ghi chép như sau : ” Gia Cát Khổng Minh là Ngọa Long, Bàng Sĩ Nguyên là Phượng Sồ, Tư Mã Đức Tháo là Thủy Kính, đó đều là tiên sinh Bàng Đức Công nói “. ( Chú thích : Bàng Đức Công là ẩn sĩ, chú họ của Bàng Thống, có mối thâm giao với cả Bàng Thống, Từ Thứ, Tư Mã Huy và Gia Cát Lượng – ND ). Thì ra biệt hiệu Ngọa Long, Phượng Sồ đều là do Bàng Đức Công nói ra. Ông còn nói biệt hiệu của Tư Mã Huy là Thủy Kính. *

Trủng Hổ Tư Mã Ý: Bạch Hổ

Tranh : Lưu Bị gặp Tư Mã Huy ( Ảnh : ” Phiên bản mới sửa chữa thay thế những cuốn sách cổ lớn : Những nhân vật lớn, lý giải âm thanh về sự lãng mạn của ba vương quốc ” )Ý nghĩa của Trủng Hổ thực ra là Bạch Hổ, đồ ngọc hình hổ phần lớn đều dùng làm đồ tùy táng, do đó trủng hổ lại đại diện thay mặt cho hổ ngọc màu trắng.

Tương truyền Tư Mã Ý vốn là Bạch Hổ Giám Binh Thần Quân, trấn giữ long khí mộ phần Tam Hoàng Ngũ Đế, do Tào Mạnh Đức đã đào lấy đi một phần long khí, thế là Hộ Linh Bạch Hổ của đế phần đã hóa thân thành Tư Mã Ý để thu hồi long khí mà Tào Tháo đã lấy được.

Tư Mã Ý tự Trọng Đạt, là người huyện Ôn, Q. Thành Phố Hà Nội, và là quyền thần, nhà chính trị và nhà quân sự chiến lược của nước Ngụy thời Tam Quốc. Tư Mã Ý đã từng kìm hãm đội quân bắc phạt của Gia Cát Lượng – Thừa tướng Thục Hán, giữ vững cương thổ. Trải qua 4 đời quân chủ là Tào Tháo, Tào Phi, Tào Duệ, Tào Phương, những năm cuối đời, Tư Mã Ý đã phát động chính biến Cao Bình Lăng, đoạt được chính quyền sở tại Tào Ngụy. Năm Gia Bình thứ 3 ( năm 251 ), triều Ngụy thụy phong cho Tư Mã Ý là Vũ Dương Tuyên Văn Hầu. Sau khi Tư Mã Đàm xưng đế, truy phong Tư Mã Ý là Cao Tổ Tuyên Hoàng Đế, do đó cũng gọi là Tấn Cao Tổ, Tấn Tuyên Đế .

Scores: 4.8 (16 votes)