Kiếm Thế – Ông Vua dòng Game Nhập Vai Kiếm Hiệp Online

100115 phiphong 04
Kính gửi Quý đồng đạo ,

Phi Phong là trang bị cực kỳ quen thuộc với các game thủ Kiếm Thế giúp bổ trợ rất lớn trong quá trình bôn tẩu giang hồ. Tuy nhiên, trang bị đặc biệt này yêu cầu người chơi phải đạt một số cấp Vinh Dự nhất định mới có thể sử dụng được và ngoài ra Phi Phong khi mặc chỉ có tác dụng trong một tháng.

Việc mặc Phi Phong còn bị ảnh hưởng bởi thứ hạng Vinh Dự của bạn trong server. Có ba loại điểm Vinh Dự là Thủ Lĩnh, Võ Lâm Tài Phú trong Kiếm Thế, nhưng bạn chỉ cần đạt đủ cấp của một trong ba loại điểm này là có thể đeo Phi Phong.

Khác với Vinh Dự Thủ Lĩnh và Võ Lâm, Vinh Dự Tài Phú không bị suy giảm 20% sau mỗi tháng. Ngoài ra, Vinh Dự Tài Phú còn có đặc điểm là có chỉ số yêu cầu cao nhất, qua đó nếu bạn đạt được số điểm Tài Phú cao nhất đối với một cấp thì mặc nhiên bạn sẽ được đeo Phi Phong của cấp đó mà không cần quan tâm đến thứ hạng trong server.

Sau khi đủ điểm Vinh Dự và hạng yêu cầu, bạn có thể đến Tiền Trang tại các tân thủ thôn và gặp NPC Tạ Hiền để mua Phi Phong. Loại tiền mua Phi Phong là các viên Ngũ Hành Hồn Thạch.

Dưới đây là bộ sưu tập 10 Phi Phong của Kiếm Thế và những thuộc tính của nó :

Siêu Phàm Hi Ký

phi phong

 • Cấp Vinh Dự yêu cầu: 1
 • Vinh Dự Thủ Lĩnh: 600
 • Vinh Dự Võ Lâm: 500
 • Vinh Dự Tài Phú tối thiểu: 600
 • Vinh Dự Tài Phú tối đa: 900
 • Yêu cầu xếp hạng: 5000

Xuất Trần Kinh Hồng

phi phong

 • Cấp Vinh Dự yêu cầu: 2
 • Vinh Dự Thủ Lĩnh: 1000
 • Vinh Dự Võ Lâm: 1000
 • Vinh Dự Tài Phú tối thiểu: 1000
 • Vinh Dự Tài Phú tối đa: 1500
 • Yêu cầu xếp hạng: 3000

Lăng Tuyệt Vụ Ảnh

phi phong

 • Cấp Vinh Dự yêu cầu: 3
 • Vinh Dự Thủ Lĩnh: 1500
 • Vinh Dự Võ Lâm: 1500
 • Vinh Dự Tài Phú tối thiểu: 1500
 • Vinh Dự Tài Phú tối đa: 2250
 • Yêu cầu xếp hạng: 1000

Kinh Thế Độc Vũ

phi phong

 • Cấp Vinh Dự yêu cầu: 4
 • Vinh Dự Thủ Lĩnh: 3000
 • Vinh Dự Võ Lâm: 2000
 • Vinh Dự Tài Phú tối thiểu: 3000
 • Vinh Dự Tài Phú tối đa: 4500
 • Yêu cầu xếp hạng: 500

Ngự Không Phùng Hư

phi phong

 • Cấp Vinh Dự yêu cầu: 5
 • Vinh Dự Thủ Lĩnh: 6000
 • Vinh Dự Võ Lâm: 3000
 • Vinh Dự Tài Phú tối thiểu: 6000
 • Vinh Dự Tài Phú tối đa: 9000
 • Yêu cầu xếp hạng: 300

Hỗn Thiên Trấn Nguyên

phi phong

 • Cấp Vinh Dự yêu cầu: 6
 • Vinh Dự Thủ Lĩnh: 12000
 • Vinh Dự Võ Lâm: 5000
 • Vinh Dự Tài Phú tối thiểu: 10000
 • Vinh Dự Tài Phú tối đa: 15000
 • Yêu cầu xếp hạng: 100

Sồ Phượng Linh Vũ

phi phong

 • Cấp Vinh Dự yêu cầu: 7
 • Vinh Dự Thủ Lĩnh: 24000
 • Vinh Dự Võ Lâm: 10000
 • Vinh Dự Tài Phú tối thiểu: 24000
 • Vinh Dự Tài Phú tối đa: 36000
 • Yêu cầu xếp hạng: 50

Tiềm Long Ngâm Uyên

phi phong

 • Cấp Vinh Dự yêu cầu: 8
 • Vinh Dự Thủ Lĩnh: 60000
 • Vinh Dự Võ Lâm: 15000
 • Vinh Dự Tài Phú tối thiểu: 60000
 • Vinh Dự Tài Phú tối đa: 90000
 • Yêu cầu xếp hạng: 30

Truyền Thuyết Chí Tôn

phi phong

 • Cấp Vinh Dự yêu cầu: 9
 • Vinh Dự Thủ Lĩnh: 120000
 • Vinh Dự Võ Lâm: 18000
 • Vinh Dự Tài Phú tối thiểu: 120000
 • Vinh Dự Tài Phú tối đa: 180000
 • Yêu cầu xếp hạng: 10

Vô Song Vương Giả

phi phong

 • Cấp Vinh Dự yêu cầu: 10
 • Vinh Dự Thủ Lĩnh: 300000
 • Vinh Dự Võ Lâm: 30000
 • Vinh Dự Tài Phú tối thiểu: 300000
 • Vinh Dự Tài Phú tối đa: 450000
 • Yêu cầu xếp hạng: 1

Chưởng quản kính bút .

Scores: 4.4 (11 votes)