Lưu ý: Tính năng này có thể không hoạt động trong trải nghiệm được giám sát trên YouTube. Tìm hiểu thêm tại đây.

Để xem YouTube trên TV, bạn có thể kết nối điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của mình với TV thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến khác.

Nếu bạn kết nối bằng điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy nhớ tải ứng dụng YouTube xuống trước. Hiện chúng tôi chưa hỗ trợ tính năng truyền video từ youtube.com trong trình duyệt web dành cho thiết bị di động.

Lưu ý:

[external_link offset=2]

  • Tính năng Truyền Kết nối các thiết bị để xem YouTube trên TV - Máy tính hoạt động với mọi thiết bị dùng cho TV có thể hỗ trợ việc xem YouTube trên TV, chứ không chỉ Chromecast.
  • Nếu bạn có gói YouTube TV và muốn dùng dịch vụ này trên chiếc TV của mình, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của YouTube TV để biết thêm thông tin.

Cách xem YouTube trên TV bằng Chromecast, tính năng Truyền và Airplay

  1. Đảm bảo bạn đã thiết lập xong TV thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến.
  2. Đảm bảo máy tính của bạn và TV thông minh hoặc thiết bị phát trực tuyến đều kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.
  3. Trên máy tính, hãy truy cập vào youtube.com bằng trình duyệt web Chrome.
  4. Chọn video mà bạn muốn xem rồi nhấp vào biểu tượng Truyền Kết nối các thiết bị để xem YouTube trên TV - Máy tính trong trình phát video.
  5. Chọn thiết bị mà bạn muốn truyền tới và chờ thiết bị kết nối. Sau khi thiết bị kết nối, video sẽ phát trên TV của bạn.
  6. Để ngắt kết nối, hãy nhấp vào biểu tượng Truyền Kết nối các thiết bị để xem YouTube trên TV - Máy tính rồi nhấp vào Dừng truyền.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?