Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

cách giữ nguyên tiêu đề trong excel 2010

Việc lặp lại các tiêu đề khi in ấn các tài liệu Excel là 1 việc rất quan trọng trong công việc của mọi người, đặc biệt là dân văn phòng, học sinh, sinh viên. Vậy làm thể nào để có thể in lặp lại tiêu đề trong Excel mà không cần phải chỉnh sửa khi sang 1 trang mới, hãy cùng theo dõi bài viết này để biết cách làm nhé.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

Cách in lặp lại tiêu đề trong Excel đơn giản, có video hướng dẫn

[external_link_head]

Bài viết được thực hiện trên laptop hệ điều hành Windows với phiên bản Excel 2016, ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện trên MacOS với các phiên bản Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 với thao tác tương tự.

I. Lợi ích của việc in lặp lại tiêu đề trong Excel

 • Giúp bạn có thể lặp lại tiêu đề mỗi khi in sang 1 trang mới.
 • Không cần chỉnh sửa lại định dạng hay vị trí của tiêu đề cũ.
 • Rất thuận tiện mỗi khi bạn thực hiện in nhiều dữ liệu trên các khổ giấy khác nhau.

II. Cách in lặp lại tiêu đề trong Excel 2010, 2013, 2016, 2019

1. Hướng dẫn nhanh

Mở file Excel > Mở thẻ Page Layout > Chọn Print Titles > Hộp thoại Page Setup hiện lên > Ở thẻ Sheet phần Print titles > Chọn Rows to repeat at top (khi bạn muốn in lặp lại dòng mọi trang) hoặc Columns to repeat at left (khi bạn muốn in lặp lại 1 cột cho mọi trang) > Nhấn vào dấu mũi tên >  Chọn dòng hoặc cột bạn muốn lặp lại > Sau khi chọn xong nhấn vào mũi tên hướng xuống > Nhấn Print Preview để xem trước > Nếu đúng như bạn mong muốn thì nhấn OK và in.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở file Excel > Mở thẻ Page Layout > Chọn Print Titles.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn Mở thẻ Page Layout > Chọn Print Titles” width=”800″>

Mở file Excel > Mở thẻ Page Layout > Chọn Print Titles

Bước 2: Hộp thoại Page Setup hiện lên > Chọn thẻ Sheet.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn Chọn thẻ Sheet” width=”800″>

Hộp thoại Page Setup hiện lên > Chọn thẻ Sheet

Bước 3:  thẻ Sheet phần Print titles chọn 1 trong 2 điều kiện sau bằng cách nhấn vào dấu mũi tên hướng lên Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn.

 • Rows to repeat at top: khi bạn muốn in lặp lại dòng cho mọi trang (áp dụng khi bạn muốn lặp lại các tiêu đề được viết theo hàng ngang).

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

Rows to repeat at top

 • Columns to repeat at left: khi bạn muốn in lặp lại cột cho mọi trang (áp dụng khi bạn muốn lặp lại các tiêu đề được viết theo hàng dọc).

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

Columns to repeat at left

Ở đây mình sẽ chọn Rows to repeat at top

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

Ở thẻ Sheet phần Print titles chọn Rows to repeat at top

[external_link offset=1]

Bước 4: Chọn dòng hoặc cột muốn lặp lại > Sau khi chọn xong nhấn vào mũi tên hướng xuống Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn.

Ở đây mình sẽ chọn dòng 1 và dòng 2 vì mình muốn cố định 2 dòng đó cho mọi trang khi in.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn Sau khi chọn xong nhấn vào mũi tên hướng xuống” width=”800″>

Chọn dòng hoặc cột muốn lặp lại > Sau khi chọn xong nhấn vào mũi tên hướng xuống

Bước 5: Dòng tiêu đề bạn đã chọn sẽ xuất hiện ở Rows to repeat at top > Nhấn Print Preview để xem trước.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

Nhấn Print Preview để xem trước

Bước 7: Kết quả sau khi chỉnh sửa xong.

Trang 1:

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

Hiển thị tiêu đề ở trang 1

Trang 2:

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

Tiêu đề vẫn hiển thị ở trang 2

Bước 8: Nếu như đã đúng như ý muốn thì bạn nhấn vào OK và chọn vùng in vừa với khổ giấy bạn muốn > Thực hiện in.

III. Cách in lặp lại tiêu đề trong Excel 2007

Thoạt nhìn thì cách làm trong Excel 2007 cũng khá giống như cách làm trong Excel 2010 trở đi. Thế nhưng vẫn còn 1 số chi tiết nhỏ chúng ta cần phải chú ý khi làm ở các phần cuối.

1. Hướng dẫn nhanh

Mở file Excel > Mở thẻ Page Layout > Chọn Print Titles > Hộp thoại Page Setup hiện lên > Ở thẻ Sheet phần Print titles > Chọn Rows to repeat at top (khi bạn muốn in lặp lại dòng mọi trang) hoặc Columns to repeat at left (khi bạn muốn in lặp lại 1 cột cho mọi trang) > Nhấn vào dấu mũi tên >  Chọn dòng hoặc cột bạn muốn lặp lại > Sau khi chọn xong bạn nhấn vào dấu mũi tên hướng xuống >  Nhấn Print Preview để xem trước > Nếu đúng bạn mong muốn thì nhấn OK và in.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở file Excel > Mở thẻ Page Layout > Chọn Print Titles.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn Mở thẻ Page Layout > Chọn Print Titles.” width=”800″>

Mở file Excel > Mở thẻ Page Layout > Chọn Print Titles

Bước 2: Hộp thoại Page Setup hiện lên > Chọn thẻ Sheet.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn Chọn thẻ Sheet” width=”800″>

Hộp thoại Page Setup hiện lên > Chọn thẻ Sheet

Bước 3:  thẻ Sheet phần Print Titles chọn 1 trong 2 điều kiện > Nhấn vào dấu mũi tên hướng lên Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn.

 • Rows to repeat at top: khi bạn muốn in lặp lại dòng mọi trang.
 • Columns to repeat at left: khi bạn muốn in lặp lại 1 cột cho mọi trang.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn Nhấn vào dấu mũi tên hướng lên” width=”800″>

Ở thẻ Sheet phần Print titles chọn 1 trong 2 điều kiện > Nhấn vào dấu mũi tên hướng lên

Bước 4: Chọn dòng hoặc cột bạn muốn lặp lại > Sau khi chọn xong bạn nhấn vào dấu mũi tên hướng xuống Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn Sau khi chọn xong bạn nhấn vào dấu mũi tên hướng xuống” width=”800″>

Chọn dòng hoặc cột bạn muốn lặp lại > Sau khi chọn xong bạn nhấn vào dấu mũi tên hướng xuống

[external_link offset=2]

Bước 5: Nhấn Print Preview để xem trước.

Việc xem trước trong Excel 2007 này sẽ rất khác so với các phiên bản Excel 2010 trở đi.

Trong phần Print Preview có các thao tác bạn có thể thực hiện như sau:

 • Print: In.
 • Page Setup: Chỉnh sửa trang tính nếu muốn chỉnh sửa thêm.
 • Zoom: Phóng to hình đang xem trước.
 • Next Page: Trang kế tiếp (dùng khi bạn muốn xem các trang tiếp theo).
 • Previous page: Trở lại trang trước (dùng khi bạn đang xem trang 2 mà muốn xem lại trang 1).
 • Show Margins: Hiện tất cả những dòng có định dạng Margins.
 • Close Print Preview: Đóng giao diện xem trước.

Trang 1:

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

Tiêu đề được hiển thị ở trang 1

Trang 2:

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

Tiêu đề được lặp lại ở trang 2

Bước 6: Nếu đúng như bạn mong muốn thì nhấn Print để in.

IV. Cách in lặp lại trong Excel 2003

Vì khá khó để có được dữ liệu của Excel 2003 nên mình sẽ hướng dẫn các bước ở phía dưới, bạn hãy tham khảo cách làm nhé. Việc thực hiện trên Excel 2003 chỉ khác 1 vài chỗ ở các bước đầu còn các bước còn lại các bạn có thể thực hiện giống Excel 2007.

Để in lặp lại tiêu đề trong Excel 2003 bạn thực hiện như sau:

Mở file Excel > Chọn thẻ File > Chọn Page Setup > Ở thẻ Sheet phần Print titles > Chọn Rows to repeat at top (khi bạn muốn in lặp lại dòng mọi trang) hoặc Columns to repeat at left (khi bạn muốn in lặp lại 1 cột cho mọi trang) > Nhấn vào dấu mũi tên >  Chọn dòng hoặc cột bạn muốn lặp lại > Sau khi chọn bạn sẽ được đưa đến file Excel > Ở đây bạn thực hiện tô đen phần muốn lặp lại > Nhấn Print Preview để xem trước > Nếu đúng bạn mong muốn thì nhấn OK và in.

V. Cách bỏ lặp lại tiêu đề khi in trong Excel

Bước 1: Để con trỏ chuột vào vùng lúc trước chọn in lặp lại tiêu đề.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn

Để con trỏ chuột vào vùng lúc trước chọn in lặp lại tiêu đề

Bước 2: Nhấn chọn thẻ Page Layout > Chọn Print Titles.

Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in đơn giản, có video hướng dẫn Chọn Print Titles” width=”800″>

Nhấn chọn thẻ Page Layout > Chọn Print Titles

Bước 3: Xóa dòng lệnh đã chọn ở phần Rows to repeat at top hoặc Columns to repeat at left > Nhấn OK.

VI. Video hướng dẫn cách in lặp lại tiêu đê trong Excel

Để hiểu rõ hơn về bài viết bạn có thể tham khảo cách làm trong video sau đây.

Và đó là những cách có thể giúp bạn in lặp lại tiêu đề cho từng phiên bản cực dễ dàng và chi tiết. Nếu có thắc mắc về bài viết hoặc cách làm bạn hãy để lại bình luận bên dưới để mình có thể hỗ trợ bạn nhé. Hy vog bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!!![external_footer]

Scores: 5 (16 votes)