Gỡ cài đặt Google Chrome – Máy tính

Gỡ cài đặt Google Chrome – Máy tính

Bạn có thể xóa Chrome khỏi máy tính (Windows, Mac hoặc Linux) hay xóa ứng dụng Chrome khỏi iPhone hoặc iPad.

Windows 10

[external_link_head]

Windows 8, 7 hoặc Vista

[external_link offset=1]
 1. Trên máy tính, hãy đóng mọi thẻ và cửa sổ Chrome.
 2. Mở Control Panel (Bảng điều khiển):
 3. Nhấp vào Uninstall a program (Gỡ cài đặt một chương trình) hoặc Programs and Features (Chương trình và Tính năng).
 4. Nhấp đúp vào Google Chrome.
 5. Để xóa thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như dấu trang và lịch sử, hãy chọn “Also delete your browsing data” (Xóa cả lịch sử duyệt web).
 6. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).

Windows XP

Mac

Linux

 1. Mở cửa sổ dòng lệnh.
 2. Nhập lệnh gỡ cài đặt:
  • Các hệ thống chạy trên Debian: Nhập sudo dpkg -r google-chrome-stable.
  • Các hệ thống khác: Nhập sudo rpm -e google-chrome-stable.
 3. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của máy tính.

Nếu bạn xóa thông tin hồ sơ khi gỡ cài đặt Chrome, thì dữ liệu sẽ không còn trên máy tính của bạn nữa. Nếu bạn đã đăng nhập Chrome và đồng bộ hóa dữ liệu thì một số thông tin có thể vẫn ở trên các máy chủ của Google. Để xóa, hãy xóa dữ liệu duyệt web của bạn.

[external_link offset=2]

Khắc phục sự cố với Chrome

Gỡ cài đặt rồi cài đặt lại Chrome để khắc phục hầu hết các sự cố với trình bổ trợ, công cụ tìm kiếm mặc định, cửa sổ bật lên hoặc bản cập nhật Chrome.

Đường liên kết có liên quan

 • Tải xuống và cài đặt Google Chrome
 • Cập nhật Google Chrome

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Scores: 4.3 (13 votes)