Bạn có thể quản lý cách ứng dụng đồng bộ hóa tin nhắn, email và các dữ liệu gần đây khác trong Tài khoản Google của mình.

[external_link offset=1]

Chức năng của đồng bộ hóa

Khi điện thoại của bạn đồng bộ hóa, các ứng dụng Google sẽ làm mới dữ liệu và bạn sẽ nhận được thông báo về nội dung cập nhật.

Ứng dụng nào sẽ đồng bộ hóa

Theo mặc định, các ứng dụng Google tự động đồng bộ hóa với Tài khoản Google. Bạn có thể tắt hoặc bật lại tính năng tự động đồng bộ hóa cho từng ứng dụng Google. Khả năng đồng bộ hóa của các ứng dụng khác tùy thuộc vào ứng dụng.

Xem các ứng dụng Google có thể tự động đồng bộ hóa

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào mục Tài khoản.
 3. Nếu có nhiều tài khoản trên thiết bị, hãy nhấn vào tài khoản bạn muốn.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa tài khoản.
 5. Xem danh sách các ứng dụng Google của bạn và thời điểm đồng bộ hóa gần đây nhất.

Tắt tính năng tự động đồng bộ hóa

Tắt tính năng tự động đồng bộ hóa đối với một số ứng dụng Google

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào mục Tài khoản 
 3. Nếu bạn dùng nhiều tài khoản trên điện thoại, hãy nhấn vào tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa tài khoản.
 5. Tắt ứng dụng bạn không muốn tự động đồng bộ hóa.

Mẹo: Việc tắt tính năng tự động đồng bộ hóa cho một ứng dụng sẽ không xóa ứng dụng đó mà chỉ ngăn ứng dụng tự động làm mới dữ liệu.

Tắt tính năng tự động đồng bộ hóa cho Tài khoản Google

[external_link offset=2]
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào mục Tài khoản 
 3. Tắt tùy chọn Tự động đồng bộ hóa dữ liệu.

Mẹo: Việc tắt tính năng tự động đồng bộ hóa có thể giúp tiết kiệm pin. Để tiếp tục tự động đồng bộ hóa sau khi sạc lại pin, hãy bật lại tính năng này.

Đồng bộ hóa tài khoản theo cách thủ công

Mẹo: Tính năng đồng bộ hóa thủ công làm mới dữ liệu tài khoản cho tất cả ứng dụng Google của bạn, kể cả mọi ứng dụng đã tắt tính năng tự động đồng bộ hóa.

Tài nguyên liên quan

 • Nếu bạn gặp vấn đề khi đồng bộ hóa, khắc phục sự cố đồng bộ hóa.
 • Để đồng bộ hóa một tài khoản khác, thêm hoặc chuyển đổi người dùng.
 • Nếu bạn không thể đăng nhập vào Tài khoản Google, hãy khắc phục sự cố đăng nhập.
 • Để biết thêm thông tin về Tài khoản Google của bạn, hãy xem Trung tâm trợ giúp tài khoản.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?