Cách chơi đội hình Thiện Xạ DTCL mùa 4.5 và lên đồ tướng mạnh nhất

len do teemo dtcl 1
Cách chơi đội hình Thiện Xạ DTCL mùa 4.5 mạnh nhất : Đòn đánh và kỹ năng và kiến thức của tướng Thiện Xạ sẽ nảy bật sang tiềm năng gần kề và bị giảm sát thương. ( 2 ) 1 Lần nảy và Giảm 70 % Sát thương ( 4 ) 2 Lần nảy và Giảm 45 % Sát thương ( 6 ) 3 Lần nảy và Giảm 30 % Sát thương Các tướng Thiện Xạ gồm Vayne – Cách lên đồ Vayne dtcl mùa 4 Teemo – Cách lên đồ Teemo dtcl mùa 4 Giới thiệu đội hình …

Bài viết cùng chủ đề

Cách chơi đội hình Thiện Xạ DTCL mùa 4.5 mạnh nhất: Đòn đánh và kỹ năng của tướng Thiện Xạ sẽ nảy bật sang mục tiêu gần kề và bị giảm sát thương. (2) 1 Lần nảy và Giảm 70% Sát thương (4) 2 Lần nảy và Giảm 45% Sát thương (6) 3 Lần nảy và Giảm 30% Sát thương Các tướng Thiện Xạ gồm Vayne – Cách lên đồ Vayne dtcl mùa 4 Teemo  – Cách lên đồ Teemo dtcl mùa 4 

Loading …

Giới thiệu đội hình Thiện Xạ DTCL mùa 4

Hệ Phù Thủy - Pháp Sư

Đòn đánh và kỹ năng và kiến thức của tướng Thiện Xạ sẽ nảy bật sang tiềm năng gần kề và bị giảm sát thương .

 • (2) 1 Lần nảy và Giảm 70% Sát thương
 • (4) 2 Lần nảy và Giảm 45% Sát thương
 • (6) 3 Lần nảy và Giảm 30% Sát thương

Các tướng Thiện Xạ gồm

Ưu điểm của đội hình Thiện Xạ

 • Sức sát thương gây ra rất lớn
 • Chỉ cần được bắn thì đội bạn bốc hơi rất nhanh
 • Ghép đồ linh hoạt khi vừa có tướng phép vừa có tướng dame vật lý

Nhược điểm của đội hình Thiện Xạ

 • Sức chống chịu yếu
 • Cần thêm đội hình khác chống chịu để đội hình được bắn
 • Sợ gặp các đội hình mang sát lực sốc dame lớn như sát thủ, Bóng Ma, nhẫn giả

Các đội hình tộc Thiện Xạ DTCL mùa 4 mạnh nhất

+ Đội hình 1: 4 thiện xa + 3 cuồng giáo + 3 rồng ( tinh anh)

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Tristana trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Tristana mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Tristana dtcl mùa 4, lên đồ Tristana dtcl mùa 4 3

Cách lên đồ các tướng dtcl đội hình chính:

 • Tristana: Vô cực kiếm, Ỷ thiên kiếm, Cung xanh

+ Đội hình 2: 6 đồ tể + 2 thiện xạ

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Sivir trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Sivir mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4 4

Cách lên đồ các tướng dtcl đội hình chính:

 • Samira: Giáp thiên thần, Bàn tay công lý
 • Olaf: Giáp thiên thần, Vô cực kiếm, Đại bác liên thanh

+ Đội hình 3: Samira + 6 cuồng giáo

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Samira trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Samira mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Samira dtcl mùa 4, lên đồ Samira dtcl mùa 4 6

Cách lên đồ các tướng dtcl đội hình chính:

 • Samira: Vô cực kiếm, Giáp thiên thần, Cung xanh

Cách lên đồ các tướng đội hình Thiện Xạ

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Sivir trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Sivir mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4 1

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Samira trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Samira mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Samira dtcl mùa 4, lên đồ Samira dtcl mùa 4 4

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Tristana trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Tristana mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Tristana dtcl mùa 4, lên đồ Tristana dtcl mùa 4 1

 đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Teemo trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Teemo mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Teemo dtcl mùa 4, lên đồ Teemo dtcl mùa 4 1đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Nidalee trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Nidalee mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Nidalee dtcl mùa 4, lên đồ Nidalee dtcl mùa 4 5

Tags : cách chơi đội hình Thiện Xạ, cách chơi đội Thiện Xạ dtcl, đội hình Thiện Xạ dtcl, đội hình mạnh nhất dtcl mùa 4

Loading …

Scores: 4.3 (15 votes)