Đô đốc

3 đô đốc hải quân one piece

Đô đốc có thể hiểu theo 2 nghĩa trong One Piece

Đô đốc Hải Quân[]

Đô đốc là cấp bậc cao thứ hai trong tổ chức Hải Quân,cao hơn Phó Đô đốc và thấp hơn Thủy sư đô đốc.

[external_link_head] [external_link offset=1]

Các đô đốc Hải Quân hiện tại[]

 • Borsalino
 • Issho
 • Ryokugyu

Các cựu Đô đốc[]

 • Kuzan(Rời khỏi)
 • Sakazuki(thăng Thủy sư Đô đốc)
 • Zephyr(Rời khỏi,thành lập Hải Quân Neo)

Đô đốc[]

Danh hiệu Đô đốc, đôi khi Don (首領 ド?), được trao cho một cá nhân bên ngoài Thủy quân lục chiến kiểm soát một hạm đội trên biển.

[external_link offset=2]

Một thuyền trưởng nói chung là thủ lĩnh của một con tàu. Tuy nhiên, khi một thủy thủ đoàn đủ lớn để có nhiều tàu, còn được gọi là hạm đội, mỗi tàu có thể được chỉ huy bởi một thuyền trưởng (hoặc chỉ huy sư đoàn), và toàn bộ hạm đội được điều khiển bởi một đô đốc.

Đô đốc Hải tặc[]

 • Edward Newgate
 • Tứ Hoàng Kaido
 • Big Mom
 • Shiki

Các Đô đốc khác[]

 • Vinsmoke Judge
 • Zephyr

[external_footer]

Scores: 5 (19 votes)