Vì thứ này, Gia Cát Lượng không chết cũng chẳng cứu nổi nước Thục

photo 1 16159858382771759362252 1616044354751 16160443547522025730011
Thời kỳ Tam quốc, Thục quốc là vương quốc bị diệt vong tiên phong. Khi ấy, vị tướng quân hủy hoại Thục quốc là Đặng Ngải .Đặng Ngải hoàn toàn có thể nói là người có tài nhưng thành danh muộn. Năm ấy, nhà họ Đặng cũng là một gia tộc lớn ở vùng Tân Dã, Kinh Châu, nhưng Đặng Ngải sinh ra trong thời loạn lạc, làm thế nào hoàn toàn có thể vô ưu vô lo giống con cháu nối dõi của những nhà vương công quý tộc khác ?Chính vì vậy nên thuở ấu thơ, Đặng Ngải cũng phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, khó khăn vất vả, hơn thế, chính bản thân Đặng Ngải cũng là người ôm chí hướng khát vọng to lớn, không ngại đời sống khó khăn vất vả, cần mẫn hiếu học. Quả nhiên, trời không phụ lòng người, để Đặng Ngải gặp được Tư Mã Ý .

Sau khi được nói chuyện và chia sẻ cùng Tư Mã Ý, Tư Mã Ý nhận thấy Đặng Ngải nói năng hơn người, tâm ôm chí lớn, đoán chắc Đặng Ngải sau này sẽ thành danh, liền tiến cử Đặng Ngải với Tào Duệ.

Về sau, con đường làm quan của Đặng Ngải lên như diều gặp gió, một bước lên mây, lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Ngụy, trở thành một vị tướng vô cùng quan trọng dưới thời Ngụy quốc về sau .- Ảnh 1.Hình ảnh nhân vật Đặng Ngải trên phim .

Đặng Ngải khi ấy đã dùng cách gì để tiêu diệt nhà Thục?

Công nguyên năm 263, Đặng Ngải khi đó đã gần 60 tuổi được Tư Mã Siêu cử đi tiến công Thục Hán. Thực ra mục tiêu bắt đầu của Tư Mã Siêu khi cử Đặng Ngải và Chung Hội tiến công nhà Thục là để nhằm mục đích củng cố quyền lực tối cao quân sự chiến lược của bản thân trong triều, chứ không ngờ được rằng Đặng Ngải lại trực tiếp đưa quân tiến công Thủ Đô .Bởi vì đội quân do hai người thống lĩnh đều chỉ là quân đội thông thường của Ngụy quốc, chứ không phải quân tinh luyện, nhưng Đặng Ngải như tất cả chúng ta đã miêu tả bên trên, ông chính là người có kĩ năng, hoàn toàn có thể tạo ra sự việc lớn nên không muốn chỉ làm tròn bổn phận nghĩa vụ và trách nhiệm được giao .Ban đầu, Đặng Ngải và Chung Hội gặp phải Khương Duy – người trấn thủ Kiếm Các, Đặng Ngải đã đưa ra kế sách tiến công giật mình .

Vì Chung Hội không đồng ý với cách làm của ông, Đặng Ngải đã đích thân dẫn theo một đội kỵ binh, vượt núi băng đèo đi vòng hơn 700 dặm đột kích phá vòng phòng ngự của Khương Duy, xuất hiện dưới chân thành Thành Đô.

Khi ấy, trấn thủ Thành Đô là Gia Cát Chiêm vẫn còn trẻ tuổi, kinh nghiệm tay nghề thực chiến của Gia Cát Chiêm còn chưa đủ, đương đầu với một lão tướng như Đặng Ngải quả thực trọn vẹn không phải đối thủ cạnh tranh .Kết quả là, Gia Cát Chiêm lấy tính mạng con người để bảo vệ vương quốc. Còn Lưu Thiện khi ấy chỉ hoàn toàn có thể lựa chọn đầu hàng .Sau khi tiến vào thành, Đặng Ngải tìm được trong hoàng cung của Lưu Thiện một vật vô cùng quan trọng, nó giống như ” sổ hộ khẩu ” thời nay, bên trong ghi chép cụ thể số lượng dân chúng, quân đội và quan lại của Thục quốc .- Ảnh 2.HÌnh ảnh nhân vật Gia Cát Chiêm trên phim .

Vừa nhìn vào cuốn sổ này, Đặng Ngải đã có thể phán đoán, dù cho Gia Cát Lượng có còn sống lâu hơn đi chăng nữa thì Thục quốc không thể tồn tại được lâu.

Từ cuốn sổ đó, Đặng Ngải thấy được sự mất cân đối nghiêm trọng giữa số lượng quan và dân của nhà Thục, cả quốc gia chỉ có gần triệu dân nhưng lại phải nuôi dưỡng đến mấy trăm nghìn binh sĩ và quan lại. Chỉ riêng việc này, e rằng dù Gia Cát Lượng có còn sống cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình của quốc gia !

Ngược lại nhà Ngụy, dân số gần 5 triệu người, trong đó chỉ có khoảng hơn hai trăm nghìn binh sĩ và quan lại, tỷ lệ nhân khẩu như vậy mới có thể giúp nhân dân có động lực sản xuất, làm ra của cải kinh tế để từ đó hậu thuẫn cho quân đội.

Có thể thấy, nếu không bại trong tay Đặng Ngải, Thục quốc trước sau cũng bại bởi chính người nước Thục .

Scores: 5 (14 votes)