Cắt file PDF – Trích xuất trang từ PDF của bạn

Cắt file PDF – Trích xuất trang từ PDF của bạn

Cắt file PDF - Trích xuất trang từ PDF của bạn

Quy trình tách hai lần nhấp

[external_link_head]

Phân chia tức thì tệp PDF thành từng trang riêng lẻ hoặc trích xuất các trang cụ thể để tạo thành một tài liệu PDF mới. Bạn cũng có thể thêm và trích xuất trang từ nhiều tệp PDF cùng một lúc.

Cắt file PDF - Trích xuất trang từ PDF của bạn

Cắt file PDF trực tuyến và đảm bào

[external_link offset=1]

Tất cả các file bạn tải lên hoặc tạo ra từ máy chủ của chúng tôi sẽ được xóa đi trong vòng một tiếng. Xin hãy đọc chính sách riêng tư để biết thêm chi tiết.

Cắt file PDF - Trích xuất trang từ PDF của bạn

Hoạt động với Windows, Mac và Linux

Là một ứng dụng web, bạn có thể phân chia các tệp PDF trên tất cả các hệ điều hành bằng các trình duyệt web mới nhất. Ứng dụng hoạt động trên Windows, Mac và Linux.

Cắt file PDF - Trích xuất trang từ PDF của bạn

Xem trước khi cắt file PDF

Dụng cụ cắt file PDF này có giao diện trực quan để xem được nội dung của file PDF. Trong đó, bạn có thể nhấn hoặc đánh số để chọn những trang bạn muốn tách ra.

Cắt file PDF - Trích xuất trang từ PDF của bạn

[external_link offset=2]

Miễn phí và đáng tin cậy

Thông thường, để phân chia một tệp PDF, bạn phải chi rất nhiều tiền để mua phần mềm cao cấp. Chúng tôi cung cấp ứng dụng với mức giá phải chăng hàng tháng.

Cắt file PDF - Trích xuất trang từ PDF của bạn

Xử lý file trên đám mây

Mọi việc phân tách, trích xuất và xóa khó khăn đều diễn ra trong đám mây. Vì vậy, nó sẽ không sử dụng bất kỳ tài nguyên máy tính nào của bạn.

[external_footer]

Scores: 5 (19 votes)