Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Ở phần 1 của bài viết, chúng ta đã dừng lại ở bước tạo xong tài khoản ID Apple nhưng chưa xác thực email. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục những bước còn lại trong việc tạo tài khoản ID Apple và tải ứng dụng từ App Store.

Lưu ý: Nếu chưa có email Apple ID, bạn hãy quay lại tìm hiểu cách tạo email bằng cách nhấn vào đây! Hoặc có thể tự tạo thêm Gmail thông qua hướng dẫn tại đây.

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

[external_link_head]

Bước 18: Vào Email của bạn

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 19: Chọn Thư của Apple

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 20: Chọn Xác minh bây giờ

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 21: Nhập Email và Mật khẩu bạn vừa tạo rồi nhấn Xác minh địa chỉ

[external_link offset=1]

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 22: Chọn Lưu Mật Khẩu

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 23: Xong Apple ID

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 24: Nhấn Cài Đặt

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 25: Chọn iTunes & App Store

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 26: Nhập Email và Mật khẩu rồi nhấn Đăng Nhập

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 27: Chọn Việt Nam rồi nhấn Tiếp theo

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Chọn Đồng ý

[external_link offset=2]

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Chọn Đồng ý

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 28: Giờ bạn vào AppStore, chọn một Ứng dụng, hệ thống yêu cầu bạn nhập Mật Khẩu

Bạn Nhập Mật khẩu rồi nhấn OK

Cách tạo ID Apple và tải ứng dụng từ AppStore cực dễ (Phần 2)

Bước 29: Giờ bạn đã có thể cài đặt Ứng dụng

Nếu còn thắc mắc gì xin bạn vui lòng đặt câu hỏi bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn.

Đọc thêm

Sản phẩm minh họa cho bài viết [external_footer]

Scores: 5 (20 votes)