Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Bạn cần chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word để tổng hợp tài liệu và quản lý file của mình tốt hơn. Nếu bạn chưa biết cách thao tác, hãy theo dõi bài viết này nhé. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoin vào Word dễ dàng nhất

[external_link_head]

I. Lợi ích việc đính kèm file trong Word

 • Quản lý file tài liệu hiệu quả, hỗ trợ công việc tốt hơn.
 • Đính kèm file vào Word để thêm dẫn chứng, mở file nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
 • Hoàn thiện file Word, tạo tính chuyên nghiệp hơn cho file dữ liệu của bạn.

II. Cách đính kèm file trong Word định dạng Word, Excel, PowerPoint

1. Hướng dẫn nhanh

Bài viết thực hiện chèn file Excel, các định dạng file còn lại bạn hoàn toàn thực hiện được tương tự giống nhau.

 • Chèn file: Mở Word > Nhấn Insert > Chọn Object > Nhấn vào Create from File > Nhấn vào Browse > Chọn file định dạng bạn muốn chèn> Nhấn Insert > Chọn Display as icon.
 • Để đặt tên: Nhấn vào Change icon… > Nhập tên file vào mục Caption > Nhấn OK > Nhấn OK để hoàn tất chèn file và đặt tên.
 • Thay đổi kích thước, di chuyển: Bạn hãy nhấn chuột trái vào file > Đặt con trỏ chuột vào góc của khung quanh icon Excel > Kéo thả chuột để thay đổi kích thước theo ý muốn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Word > Nhấn Insert.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Nhấn Insert trên Word

Bước 2: Chọn Object

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Chọn Object

Bước 3: Nhấn vào Create from File > Nhấn vào Browse.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Nhấn vào Create from File chọn Browse

Bước 4: Chọn file muốn chèn > Nhấn Insert.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Chọn file định dạng Excel, PowerPoint muốn chèn

Bước 5: Chọn Display as icon để hiển thị file dưới dạng icon nhé.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Chọn Display as icon

Bước 6: Để đặt tên file bạn vừa chèn, hãy nhấn vào Change icon… > Nhập tên file vào Caption > Nhấn OK.

[external_link offset=1]

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Đặt tên file đính kèm trong Word

Bước 7: Nhấn OK để chèn file.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Nhấn vào OK để chèn file

Để thay đổi kích thước, di chuyển file đã chèn:

Bước 1: Bạn có thể di chuyển vị trí icon file theo ý muốn trong Word.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Di chuyển vị trí icon file Excel, PowerPoint theo ý muốn

Bước 2: Bạn hãy nhấn chuột trái vào file > Đặt con trỏ chuột vào góc của khung quanh icon Excel sao cho xuất hiện mũi tên hai chiều > Kéo thả chuột để thay đổi kích thước theo ý muốn

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Thay đổi kích thước icon file Excel

III. Chèn 1 đoạn và chèn toàn bộ file PDF vào Word

1. Chèn 1 đoạn PDF

Hướng dẫn nhanh

Mở file PDF bằng Adobe Reader > Bôi đen nội dung đoạn PDF bạn muốn chèn vào Word và nhấn Ctrl + C > Nhấn Ctrl+V để paste vào Word.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở file PDF chứa nội dung muốn chèn bằng Adobe Reader > Bạn hãy bôi đen nội dung đoạn PDF bạn muốn chèn vào Word và nhấn Ctrl + C để copy.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Copy đoạn PDF cần chèn

Bước 2: Tiếp theo, nhấn Ctrl+V để paste vào Word. Sau đó bạn có thể tiến hành chỉnh sửa tùy ý với nội dung đoạn PDF vừa được chèn vào

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Dán đoạn PDF vào Word

2. Chèn toàn bộ file PDF

Hướng dẫn nhanh

 • Chèn file PDF: Mở Word > Nhấn Insert > Chọn Object > Nhấn vào Create New > Chọn Adobe Acrobat Document > Chọn file PDF bạn muốn chèn > Nhấn Open > Chọn Display as icon > Nhấn OK
 • Để đặt tên file: Bạn hãy nhấn chuột phải vào file > Chọn Acrobat Document Object > Chọn  Change icon… > Nhập tên file vào Caption > Nhấn OK.
 • Chỉnh sửa, thay đổi kích thước file PDF: Bạn hãy nhấn chuột trái vào file > Đặt con trỏ chuột vào góc của khung quanh icon PDF > Kéo thả chuột để thay đổi kích thước theo ý muốn.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở bảng Word > Nhấn Insert.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Nhấn Insert trên Word

Bước 2: Chọn Object

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Chọn Object

Bước 3: Nhấn vào Create New > Chọn Adobe Acrobat Document > Chọn Display as icon để hiển thị file dạng icon, nếu không chọn khi chèn sẽ hiển thị toàn bộ nội dung trong file vào Word > Nhấn OK

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

[external_link offset=2]

Chọn Adobe Acrobat Document và nhấn Display as icon

Bước 4: Chọn file PDF bạn muốn chèn > Nhấn Open.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Chọn file PDF cần chèn

Để đặt tên hiển thị:

Bước 1: Hãy nhấn chuột phải vào file > Chọn Acrobat Document Object > Chọn Convert.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Đặt tên cho icon PDF

Bước 2: Chọn Change icon…

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Chọn Change icon…

Bước 3: Nhập tên file vào Caption > Nhấn OK > Nhấn OK.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Nhập tên file vào Caption

Để thay đổi kích thước, di chuyển file đã chèn:

File được chèn thành công, bạn có thể di chuyển vị trí icon file PDF theo ý muốn.

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Di chuyển vị trí icon file PDF

Bạn hãy nhấn chuột trái vào file > Đặt con trỏ chuột vào góc của khung quanh icon PDF sao cho xuất hiện mũi tên hai chiều > Kéo thả chuột để thay đổi kích thước theo ý muốn

Cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoint vào Word dễ dàng nhất

Thay đổi kích thước icon file PDF

Xem thêm:

 • Cách giãn dòng trong Word, Excel 2010, 2016, 2013, 2007, 2019 chi tiết nhất
 • Cách đặt mật khẩu, khóa file Word không cho xem, chặn sao chép và chỉnh sửa
 • Cách căn lề trong Word 2010, 2016, 2013, 2007, 2019 chuẩn các khổ giấy

Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn cách đính kèm, chèn file PDF, Excel, PowerPoin vào Word dễ dàng nhất. Hy vọng bài viết sẽ có ích với bạn. Chúc các bạn thành công![external_footer]

Scores: 4.4 (16 votes)