2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Phiên bản cập nhật mới của Messenger đã biến mất danh mục nhóm chat/group. Điều này làm bạn khó khăn trong việc tìm kiếm nhóm chat khi lỡ quên tên nhóm. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách tìm lại nhóm chat Messenger, hay cách xóa nhóm là như thế nào nhé!

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Cách tìm, xóa nhóm chat trên Messenger Facebook nhanh, đơn giản

[external_link_head]

I. 2 cách tìm lại nhóm chat trên Messenger

1. Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại, nhấn vào thanh Tìm kiếm:

  • Cách 1: Nhập đúng hoặc gần đúng tên nhóm chat > Chọn vào tên nhóm chat để mở cuộc trò chuyên.
  • Cách 2: Nhập tên thành viên có trong nhóm chat vào thanh tìm kiếm > Chọn vào tên nhóm chat để mở tin nhắn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại, chọn vào thanh Tìm kiếm.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Chọn Tìm kiếm

Bước 2: Tìm nhóm chat trên Messenger:

Cách 1: Nhập Tên nhóm chat vào thanh tìm kiếm > Chọn Tên nhóm chat để mở cuộc trò chuyện.

Bạn có thể nhập tên chính xác hoặc gần đúng với tên nhóm chat (nếu không nhớ rõ) để tìm kiếm.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Tìm kiếm bằng tên nhóm chat

Cách 2: Nhập Tên thành viên có trong nhóm chat vào thanh tìm kiếm > Kéo tìm và chọn Tên nhóm chat bạn muốn để mở tin nhắn.

Lưu ý: Bạn phải nhập tên bạn bè đã kết bạn trên Facebook để có thể tìm được nhóm chat.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

[external_link offset=1]

Tìm kiếm bằng tên thành viên trong nhóm chat

II. 2 cách xóa nhóm chat trên Messenger

1. Nếu bạn là thành viên của nhóm

Messenger không có tính năng xóa nhóm chat. Vì vậy, để không còn nhìn thấy, không còn bất cứ liên hệ nào với nhóm thì việc của bạn đơn giản là rời khỏi nhóm đó.

Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại, chọn thanh Tìm kiếm > Nhập Tên nhóm chat vào thanh tìm kiếm > Chọn Tên nhóm chat để mở > Chọn biểu tượng chữ i ở góc phải trên màn hình > Chọn Rời khỏi nhóm > Chọn Rời để xác nhận là xong.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại, chọn thanh Tìm kiếm.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Chọn Tìm kiếm

Bước 2: Nhập Tên nhóm chat vào thanh tìm kiếm > Chọn Tên nhóm chat để mở.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Tìm kiếm bằng tên nhóm chat

Bước 3: Chọn biểu tượng chữ i ở góc phải trên màn hình > Chọn Rời khỏi nhóm.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Xóa nhóm chat trên Messenger

Bước 4: Chọn Rời để xác nhận là xong.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Chọn Rời

2. Nếu bạn là người tạo hoặc quản trị viên nhóm

Khi là một quản trị viên hoặc chính là người tạo ra nhóm đó, nếu bạn chỉ muốn cắt liên lạc với nhóm đó mà vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động nhóm thì bạn có thể sử dụng cách rời khỏi nhóm như ở trên.

Còn nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn nhóm chat đó, hay nói cách khác là xóa sự tồn tại của nhóm thì hãy làm theo hướng dẫn bên dưới: 

Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại, chọn thanh Tìm kiếm > Nhập Tên nhóm chat vào thanh tìm kiếm > Chọn Tên nhóm chat để mở > Chọn biểu tượng chữ i ở góc phải trên màn hình > Chọn Xem thành viên nhóm > Chọn Tên thành viên nhóm > Chọn Xóa khỏi nhóm > Tương tự xóa tất cả các thành viên còn lại > Quay lại bước 4 > Chọn Rời khỏi nhóm > Chọn Rời để xác nhận xóa nhóm.

[external_link offset=2]

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại, chọn thanh Tìm kiếm.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Chọn Tìm kiếm

Bước 2: Nhập Tên nhóm chat vào thanh tìm kiếm > Chọn Tên nhóm chat để mở.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Tìm kiếm bằng tên nhóm chat

Bước 3: Chọn biểu tượng chữ i ở góc phải trên màn hình > Chọn Xem thành viên nhóm.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Chọn Xem thành viên nhóm

Bước 4: Chọn Tên thành viên nhóm > Chọn Xóa khỏi nhóm > Tương tự xóa tất cả các thành viên còn lại.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Xóa thành viên khỏi nhóm

Bước 5: Quay lại trạng thái ở bước 3 > Chọn Rời khỏi nhóm > Chọn Rời để xác nhận xóa nhóm.

2 cách tìm nhóm chat, xóa nhóm chat trên Messenger nhanh, đơn giản

Chọn Rời để xác nhận xóa nhóm

Trên đây là hướng dẫn cách tìm, xóa nhóm chat trên Messenger Facebook nhanh, đơn giản gúp bạn dọn dẹp tin nhắn dễ dàng. Nếu cảm thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía dưới nhé![external_footer]

Scores: 4.2 (11 votes)