Xung Huyệt Kỳ Đơn | Xung Huyết Kỳ Đơn

xung mach vo lam mien phi

Xung Huyết Kỳ Đơn

HỆ THỐNG KINH MẠCH

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.

[external_link_head]

Thế nhưng, bao lâu nay chốn giang hồ vẫn chưa từng xuất hiện nhân vật thành công đả thông được toàn bộ bát mạch. Việc xung huyệt xưa nay phải trông vào vận khí, mỗi khi thất bại còn gây thương tổn đến kinh mạch, võ công không tiến mà lùi…

Có lẽ, nhân sĩ giang hồ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết không có thật được lưu truyền trong võ lâm, cho đến khi bản cập nhật Xung Huyệt Kỳ Đơn xuất hiện…

Giới thiệu

 • Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 10/03/2014.
 • Nội dung: Cập nhật hệ thống Kinh Mạch & vật phẩm Bất Thoái Đơn.

Điều chỉnh Xung Huyệt 6, 7, 8

 • Cập nhật hình thức xung huyệt bảo đảm thành công ở huyệt cấp 6, 7, 8 của tất cả các mạch.
 • Bổ sung nút chọn “Thành công” trong giao diện khi xung huyệt cấp 6, 7, 8.

Xung Huyệt Kỳ Đơn | Xung Huyết Kỳ Đơn

 • Khi chọn “Thành công”, tỉ lệ xung huyệt thành công sẽ là 100% và số lượng Chân Nguyên & Hộ Mạch Đơn yêu cầu cũng thay đổi.

Xung Huyệt Kỳ Đơn | Xung Huyết Kỳ Đơn

[external_link offset=1]

 • Số lượng Chân Nguyên & Hộ Mạch Đơn yêu cầu trong 2 cách xung huyệt:
Cấp Huyệt đạo Nguyên liệu tiêu hao
Xung huyệt thành công 100% Xung huyệt bình thường
Huyệt 5 → 6
 • 1.000 Chân Nguyên
 • 300Hộ Mạch Đơn
 • 300 Chân Nguyên
 • 100 Hộ Mạch Đơn
Huyệt 6 → 7
 • 3.000 Chân Nguyên
 • 500 Hộ Mạch Đơn
Huyệt 7 → 8
 • 6.000 Chân Nguyên
 • 1.000 Hộ Mạch Đơn
 • Ví dụ: Nhân vật đang đã xung huyệt cấp 7 của Nhâm Mạch, khi muốn xung lên huyệt cấp 8 tiếp theo có thể chọn 1 trong 2 cách:
  • Xung bình thường: Tiêu hao 300 Chân Nguyên + 100 Hộ Mạch Đơn, có tỉ lệ thất bại.
  • Xung thành công 100%: Tiêu hao 6.000 Chân Nguyên + 1.000 Hộ Mạch Đơn, bảo đảm thành công nâng huyệt.
 • Lưu ý: Chức năng xung huyệt thành công 100% chỉ xuất hiện khi nâng cấp huyệt đạo từ 5 → 6, 6 → 7, 7 → 8.

Bất Thoái Đơn

Hình ảnh Ghi chú
Xung Huyệt Kỳ Đơn | Xung Huyết Kỳ Đơn

Bất Thoái Đơn
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng & sự kiện.
 • Công dụng: Nguyên liệu dùng để xung huyệt an toàn, khi thất bại không bị rớt đẳng cấp huyệt đạo.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cập nhật vật phẩm mới Bất Thoái Đơn cấp 10, 11, 12, 13, 14.
 • Bổ sung nút chọn “Xung huyệt an toàn” trong giao diện khi xung huyệt lên cấp 10, 11, 12, 13, 14.

Xung Huyệt Kỳ Đơn | Xung Huyết Kỳ Đơn

 • Khi chọn “Xung huyệt an toàn” yêu cầu cần có 10 Bất Thoái Đơn đẳng cấp tương ứng với cấp huyệt đạo cần xung. Xung huyệt thất bại sẽ không rớt cấp huyệt đạo.
 • Xung huyệt thành công hay thất bại đều tiêu phí 10 Bất Thoái Đơn.
 • Ví dụ: Nhân vật đang đã xung huyệt cấp 12 của Nhâm Mạch, khi muốn xung lên huyệt cấp 13 tiếp theo có thể chọn 1 trong 2 cách:
  • Xung bình thường: Tiêu hao 300 Chân Nguyên + 100 Hộ Mạch Đơn, tỉ lệ thất bại cao và khi thất bại sẽ bị giảm cấp huyệt đạo.
  • Xung huyệt an toàn: Tiêu hao 300 Chân Nguyên + 100 Hộ Mạch Đơn + 10 Bất Thoái Đơn cấp 13, trường hợp xung huyệt thất bại vẫn giữ huyệt đạo ở cấp 12.
 • Lưu ý: Chức năng xung huyệt an toàn bằng Bất Thoái Đơn chỉ xuất hiện khi nâng cấp huyệt đạo từ cấp 9 → 10, 10 → 11, 11 → 12, 12 → 13, 13 → 14.

KIM MÃ LỆNH 03

Với những hỗ trợ thiết thực và hữu ích, từ lâu Kim Mã Lệnh đã được đồng đạo võ lâm xem như một trân bảo hộ thân quan trọng trong hành trang bôn tẩu giang hồ. Và để chào mừng bản cập nhật Xung Huyệt Kỳ Đơn ra mắt cũng như rút ngắn quá trình luyện công của chư vị đồng đạo, phiên bản thứ 3 của Kim Mã Lệnh sẽ chính thức tái xuất.

Đặc biệt, trong lần trở lại này, Kim Mã Lệnh 3 sẽ chỉ xuất hiện tại những máy chủ mới ra mắt từ sau ngày 10/03/2014. Để có thể tận dụng hết những hỗ trợ hấp dẫn mà Kim Mã Lệnh mang lại, quý đồng đạo nên tham khảo thêm các thông tin như sau:

 • Tham khảo Hướng dẫn Tân thủ tại đây.
 • Bí quyết thăng cấp bằng Minh Phượng Lệnh.
 • 7 ngày làm cao thủ với Cỡi Siêu Quang – Mang Bạch Hổ.

Thời gian & nội dung

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 10/03/0908603917h00 ngày 14/04/2014.
 • Nội dung: Tặng Kim Mã Cẩm Nang tại các máy chủ mới.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Xung Huyệt Kỳ Đơn | Xung Huyết Kỳ Đơn

Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An (179/204).
 • Chức năng: Nhận miễn phí vật phẩm Kim Mã Cẩm Nang (khóa, 60 ngày).
 • Điều kiện: Hành trang phải còn 10 ô trống.
 • Giới hạn: Nhận tối đa 01 lần/nhân vật.
 • Ghi chú: Chức năng hoạt động đến 24h00 ngày 14/04/2014.

Nhiệm vụ Kim Mã Lệnh

 • Nội dung: Nhân sĩ thu thập đủ 07 loại Kim Mã Lệnh (từ 01 – 07) có thể sử dụng Kim Mã Cẩm Nang + 200 vạn lượng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phần thưởng nhiệm vụ: Xem tại đây.
 • Thu thập Kim Mã Lệnh từ tính năng:
Tính năng Điều kiện cần hoàn thành Phần thưởng
Tống Kim Đạt được 500 điểm tích lũy Tống Kim trở lên (nhận được sau khi kết thúc trận Tống Kim) Kim Mã Lệnh số 1
Phong Lăng Độ Nhận được sau khi kết thúc Phong Lăng Độ, rời mạng giữa chừng không nhận được Kim Mã Lệnh số 2
Dã Tẩu Hoàn thành 3 nhiệm vụ (không cần liên tục) Kim Mã Lệnh số 3
Vượt Ải Vượt qua ải thứ 28 Kim Mã Lệnh số 4
Tín Sứ Hoàn thành nhiệm vụ Kim Mã Lệnh số 5
Vi Sơn Đảo Hoàn thành nhiệm vụ Kim Mã Lệnh số 6
Thông Thương Hoàn thành nhiêm vụ Kim Mã Lệnh số 7
 • Lưu ý:
  • Nhân vật phải sử dụng và có Kim Mã Cẩm Nang trong hành trang để nhận được Kim Mã Lệnh từ tính năng.
  • Tối đa nhận 01 lần vật phẩm/tính năng/nhân vật/ngày. Đầy hành trang sẽ tự hủy bỏ và nhận được trong lần tham gia tiếp theo.
  • Qua 24h00 hệ thống sẽ tự cập nhật lại (reset) số lần nhận vật phẩm.

Phần thưởng hỗ trợ thăng cấp

Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng đồng thời
Nhân vật đã gia nhập môn phái, chưa Trùng Sinh và cấp độ dưới 170 Được tăng lên đẳng cấp 170
01 Thần Hành Phù (30 ngày)
01 Thổ địa phù (sử dụng vô hạn, 30 ngày)
01 Ngựa Bôn Tiêu (30 ngày)
01 Bộ trang bị Tử Mãng (tùy chọn môn phái)
01 Thiên Noãn (30 ngày)
01 Bí quyết kỹ năng cấp 120 (30 ngày)
01 Sách kỹ năng cấp 90 (30 ngày)
01 Minh Phượng Lễ Hộp (30 ngày)
Nhân vật đã Trùng Sinh 1, cấp độ dưới 150 Được tăng lên đẳng cấp 150
01 Bộ trang bị Kim Ô (tùy chọn môn phái)

Lưu ý:

 • Tối đa nhận thưởng 01 lần/mốc thưởng/nhân vật.
 • Hành trang phải còn 59 ô trống.
 • Phần thưởng có tính chất khóa vĩnh viễn.

Phần thưởng hằng ngày

Mỗi ngày nhân sĩ có thể nhấn chuột phải vào Kim Mã Cẩm Nang để nhận được phần thưởng tương ứng.

Thời gian Phần thưởng
Thứ Hai – Thứ Năm 01 Năng Động Đơn
30 Điểm Chân Nguyên
05 Điểm Nâng Cấp
05 Điểm Thuần Dưỡng
15 Điểm Tăng Trưởng
Thứ Sáu – Bảy – Chủ Nhật 02 Năng Động Đơn
50 Điểm Chân Nguyên
05 Điểm Nâng Cấp
05 Điểm Thuần Dưỡng
15 Điểm Tăng Trưởng
05 Minh Phượng Lễ Bao

Lưu ý:

 • Phần thưởng vật phẩm có tính chất khóa vĩnh viễn, hạn dùng 07 ngày.
 • Tối đa nhận thưởng 01 lần/ngày/nhân vật.
 • Hành trang phải còn 10 ô trống.

Phần thưởng Nhiệm vụ Kim Mã Lệnh

 • Tối đa hoàn thành 01 nhiệm vụ/ngày/nhân vật.
 • Hành trang phải còn 05 ô trống.
Nhân vật Phần thưởng
Chưa Trùng Sinh

(đẳng cấp 170 – 189)

3.000.000.000 kinh nghiệm (cộng dồn)
Trùng Sinh 1

(đẳng cấp 0908603917)
Tăng 01 cấp
300 Điểm Chân Nguyên
100 Hộ Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
25 Điểm Nâng Cấp
25 Điểm Thuần Dưỡng
75 Điểm Tăng Trưởng
Cao Cấp

(Trùng Sinh 1 cấp 170 trở lên)

0908603917 kinh nghiệm (cộng dồn)
150 Điểm Chân Nguyên
50 Hộ Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
10 Điểm Nâng Cấp
10 Điểm Thuần Dưỡng
30 Điểm Tăng Trưởng

Phần thưởng đạt mốc đẳng cấp

 • Nhân vật chưa Trùng Sinh sau khi đạt đẳng cấp yêu cầu có thể sử dụng Kim Mã Cẩm Nang để nhận được phần thưởng phong phú.
 • Lưu ý: Nhân vật vượt quá đẳng cấp yêu cầu sẽ không nhận được phần thưởng.

  Ví dụ: Nhân vật chưa nhận phần thưởng mốc 170 nhưng đã đạt cấp 171 thì sẽ không nhận được nữa.
Đẳng cấp Phần thưởng đồng thời
170 600 Điểm Chân Nguyên
200 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
02 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Phi Phong Kinh Lôi (hóa giải sát thương)
01 Ngũ Hành Ấn cấp 8 (cường hóa)
175 900 Điểm Chân Nguyên
300 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
03 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Túi Hành Trang
180 1.200 Điểm Chân Nguyên
400 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
04 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Càn Khôn Song Tuyệt Bội
185 1.500 Điểm Chân Nguyên
500 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
05 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Ngựa Phiêu Vũ
190 1.800 Điểm Chân Nguyên
600 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
06 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Tử Ngọc
01 Bạch Ngọc
01 Phi Phong Ngự Phong (hóa giải sát thương)
195 3.000 Điểm Chân Nguyên
1.000 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
07 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
20 Thuần thú quyển
01 Thiên Niên Chu Quả
01 Long Đảm

Lưu ý

 • Tất cả phần thưởng vật phẩm đều có tính chất khóa vĩnh viễn, hạn dùng 30 ngày.
 • Hành trang phải còn 30 ô trống.
 • Thời gian nhận thưởng cuối cùng: 60 ngày tính từ ngày nạp code.
 • Nhân vật phải gia nhập môn phái để nhận được phần thưởng trang bị.

LIÊN ĐẤU VÀ CÔNG THÀNH

[external_link offset=2]

Với bản cập nhật Xung Huyệt Kỳ Đơn, hiệu ứng Vòng Hào Quang nhận được từ tính năng Liên Đấu và Công Thành sẽ được điều chỉnh lại để phù hợp hơn với hiện trạng sản phẩm. Từ nay, bên cạnh những hiệu ứng đẹp mắt, các Vòng Hào Quang sẽ còn mang lại sức mạnh vô song và khí thế oai hùng, dũng mãnh đặc trưng của các bậc đại tướng quân thân kinh bách chiến.

Vòng Hào Quang Liên Đấu

Hình thức liên đấu Danh hiệu Vòng Hào Quang Thuộc tính mới
Võ Lâm Liên Đấu

(cấp 120 trở lên)
Võ lâm liên đấu Quán Quân 1.000 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% công kích kỹ năng
Võ lâm liên đấu Á Quân 900 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% Kháng tất cả
Võ lâm liên đấu Hạng Ba 800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
5% Kháng tất cả
Võ lâm liên đấu Hạng Tư 800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển

Lưu ý: Các thuộc tính tăng thêm từ Vòng Hào Quang là thuộc tính dương.

Vòng Hào Quang Công Thành

Danh Hiệu Vòng Sáng Option Mới
Thái Thú Phượng Tường 800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% Kháng tất cả
Thái Thú Thành Đô 800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% kháng tất cả
Thái Thú Đại Lý 800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% kháng tất cả
Thái Thú Biện Kinh 1.000 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% tăng công kích kỹ năng
Thái Thú Tương Dương 800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% Kháng tất cả
Thái Thú Dương Châu 800 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% Kháng tất cả
Thái Thú Lâm An 1.000 sinh lực tối đa
10% tốc độ di chuyển
10% công kích kỹ năng

Lưu ý: Các thuộc tính tăng thêm từ Vòng Hào Quang là thuộc tính dương.

TỐNG KIM VÀ PHÙ LY

Hệ thống tính điểm tích lũy mỗi tuần của tính năng Tống Kim sẽ được điều chỉnh lại để mang đến những trận chiến nảy lửa, kịch tính vào mỗi thứ Sáu hàng tuần. Bên cạnh đó, chất lượng và tính cạnh tranh của Chiến Trường Phù Ly cũng được đẩy lên một tầm cao mới khi bổ sung thêm điều kiện tham gia, thay đổi số lượng phần thưởng.

Chiến trường Tống Kim

Điều chỉnh nhỏ về cách thức ghi nhận điểm Tống Kim tích lũy được trong tuần.

Hiện tại Điều chỉnh
 • Hệ thống sẽ tự động tính tổng điểm tích lũy Tống Kim đạt được trong tuần.
 • Chỉ tính tổng điểm của các trận Tống Kim lúc 20h00.
 • Hệ thống sẽ tự động tính tổng điểm tích lũy Tống Kim đạt được trong tuần (ngoại trừ ngày thứ Sáu).
 • Chỉ tính tổng điểm của các trận Tống Kim lúc 20h00.

Chiến Trường Phù Ly

 • Bổ sung điều kiện tham gia:
Hiện tại Điều chỉnh
 • Cấp 170 trở lên, Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp.
 • Phải thu hồi Thú Nuôi thì mới có thể  vào chiến trường.
 • Phải thu hồi Thú Nuôi mới có thể  vào chiến trường.
 • Đẳng cấp: Trùng Sinh 1 cấp 175 trở lên.
 • Tài Phú Binh Giáp: 58.000 trở lên.
 • Điểm Uy Danh: 50 điểm trở lên.
 • Điều chỉnh phần thưởng Điểm Tích Lũy tuần: Từ 100 nhân vật → 30 nhân vật nhận thưởng.
Hiện tại Điều chỉnh
100 nhân vật xếp thứ hạng cao nhất sẽ nhận được phần thưởng tuần 30 nhân vật xếp thứ hạng cao nhất sẽ nhận được phần thưởng tuần
  • Thêm dòng chọn hiển thị Điểm Tích Lũy cá nhân và xếp hạng Top 10 ở NPC Người Tiếp Dẫn Chiến Trường.

[external_footer]

Scores: 4.6 (14 votes)