Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome – Android

quen ma pin dien thoai android 1

Nếu không muốn ghi lại những trang web mà bạn đã truy cập bằng Chrome, thì bạn có thể xóa tất cả hoặc một số mục lịch sử duyệt web. Thao tác xóa lịch sử duyệt web sẽ có hiệu lực trên tất cả các thiết bị mà bạn đã bật tính năng đồng bộ hóa và đăng nhập vào Chrome.

Lịch sử của bạn sẽ bị xóa khỏi Chrome. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa lịch sử tìm kiếm trên Google từ tài khoản của mình.

[external_link_head]

Tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tính năng đồng bộ hóa trong Chrome.

Xem lịch sử

Xóa lịch sử

Để xóa lịch sử tìm kiếm, hãy tìm hiểu cách xóa hoạt động đã lưu trong phần Hoạt động của tôi.

[external_link offset=1]

Xóa một mục khỏi lịch sử

Bạn có thể xóa một số phần trong lịch sử của mình. Để tìm kiếm nội dung cụ thể, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome - Android.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome - Android.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome - Android Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome - Android Lịch sử.
    • Nếu thanh địa chỉ nằm ở dưới cùng, hãy vuốt lên trên thanh địa chỉ. Sau đó, nhấn vào biểu tượng Lịch sử Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome - Android.
  3. Tìm mục bạn muốn xóa.
  4. Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome - Android.

Để xóa nhiều mục, chạm và giữ một mục nhập. Chọn các mục nhập khác mà bạn muốn xóa. Sau đó, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa lịch sử duyệt web trên Chrome - Android.

Xóa một hình ảnh khỏi trang Tab mới

Để xem các trang web bạn truy cập nhiều nhất, hãy mở một tab mới. Để xóa hình ảnh, hãy chạm và giữ hình ảnh đó. Sau đó, chọn Xóa.

Nội dung hiển thị trên trang lịch sử

Trang Lịch sử hiển thị những trang web bạn đã truy cập trên Chrome trong 90 ngày qua. Trang lịch sử không lưu trữ các trang Chrome mà bạn đã truy cập như chrome://settings, các trang bạn đã truy cập ở chế độ Ẩn danh hoặc những trang bạn đã xóa khỏi lịch sử duyệt web của mình.

Nếu bạn đăng nhập vào Chrome và đồng bộ hóa lịch sử của mình, thì trang Lịch sử sẽ hiển thị các trang web bạn đã truy cập trên tất cả các thiết bị được đồng bộ hóa trong thời gian lâu hơn nữa. Nếu bạn đăng xuất khỏi Chrome, thì trang Lịch sử sẽ không hiển thị các trang web trên những thiết bị khác của bạn.

Duyệt web ở chế độ riêng tư

Nếu hoàn toàn không muốn Chrome lưu lịch sử duyệt web của mình, thì bạn có thể duyệt web riêng tư ở Chế độ ẩn danh.

[external_link offset=2]

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể tắt lịch sử duyệt web. Nếu tính năng lịch sử đang tắt, thì trang Lịch sử sẽ không liệt kê các trang web bạn đã truy cập. Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Scores: 4.1 (15 votes)