Nếu không muốn dùng tài khoản email và địa chỉ Gmail nữa, bạn có thể xóa email và địa chỉ đó khỏi Tài khoản Google của mình. Việc xóa email và địa chỉ Gmail sẽ không xóa toàn bộ Tài khoản Google.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn xóa dịch vụ Gmail của mình

 • Các tùy chọn cài đặt email và thư của bạn sẽ bị xóa.
 • Bạn không thể sử dụng địa chỉ Gmail để gửi hoặc nhận email nữa. Nếu thay đổi quyết định, bạn có thể lấy lại được địa chỉ Gmail.
 • Người khác không thể sử dụng địa chỉ Gmail của bạn trong tương lai.
 • Tài khoản Google của bạn vẫn được duy trì, chỉ có dịch vụ Gmail của bạn sẽ bị xóa. Hệ thống sẽ vẫn lưu hoạt động và các giao dịch mua mà bạn đã thực hiện trên Google Play .

Xóa Gmail

Nếu bạn sử dụng Gmail qua nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

 1. Trước khi xóa dịch vụ Gmail, hãy tải dữ liệu của bạn xuống.
 2. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Trên bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 4. Trong bảng Tải xuống, xóa hoặc lập kế hoạch cho dữ liệu của bạn, hãy nhấp vào Xóa dịch vụ hoặc tài khoản của bạn.
 5. Trên bảng Xóa dịch vụ của Google, nhấp vào Xóa dịch vụ. Bạn có thể cần đăng nhập.
 6. Bên cạnh “Gmail”, hãy chọn biểu tượng Xóa Xóa dịch vụ Gmail - Máy tính.
 7. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý: Nếu sử dụng ứng dụng Gmail Ngoại tuyến, bạn cũng cần phải xoá bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt.

[external_link offset=2]

Khắc phục sự cố

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?