Nếu không muốn dùng tài khoản email và địa chỉ Gmail nữa, bạn có thể xóa email và địa chỉ đó khỏi Tài khoản Google của mình. Việc xóa email và địa chỉ Gmail sẽ không xóa toàn bộ Tài khoản Google.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn xóa dịch vụ Gmail của mình

 • Các tùy chọn cài đặt email và thư của bạn sẽ bị xóa.
 • Bạn không thể sử dụng địa chỉ Gmail để gửi hoặc nhận email nữa. Nếu thay đổi quyết định, bạn có thể lấy lại được địa chỉ Gmail.
 • Người khác không thể sử dụng địa chỉ Gmail của bạn trong tương lai.
 • Tài khoản Google của bạn vẫn được duy trì, chỉ có dịch vụ Gmail của bạn sẽ bị xóa. Hệ thống sẽ vẫn lưu hoạt động và các giao dịch mua mà bạn đã thực hiện trên Google Play .

Xóa Gmail

Nếu bạn sử dụng Gmail thông qua nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

 1. Trước khi xóa dịch vụ Gmail, hãy tải dữ liệu của bạn xuống.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Di chuyển đến mục “Dữ liệu trên những ứng dụng và dịch vụ bạn sử dụng”.
 4. Trong mục “Tải xuống hoặc xóa dữ liệu của bạn”, hãy nhấn vào Xóa dịch vụ của Google. Bạn có thể cần đăng nhập.
 5. Bên cạnh “Gmail”, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa dịch vụ Gmail - iPhone và iPad.
 6. Nhập một địa chỉ email hiện có mà bạn muốn đăng nhập rồi nhấn vào Gửi email xác minh. Địa chỉ email này không được là một địa chỉ Gmail.
 7. Để xác minh địa chỉ email hiện có của bạn, bạn sẽ nhận được một email theo địa chỉ email hiện có này. Địa chỉ Gmail của bạn sẽ không bị xóa cho đến khi bạn xác minh địa chỉ email mới.

Lưu ý: Nếu sử dụng ứng dụng Gmail Ngoại tuyến, bạn cũng cần phải xoá bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt.

[external_link offset=2]

Khắc phục sự cố

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?