Giao diện tối cho phép bạn giảm bớt độ chói của màn hình và xem video trên YouTube trên nền màu tối.

Dành cho người dùng thiết bị Android 10 trở lên: ​

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn Xem YouTube trên Giao diện tối - Android.
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Xem YouTube trên Giao diện tối - Android.
 3. Nhấn vào Chung.
 4. Nhấn vào Giao diện.
 5. Chọn “Dùng giao diện của thiết bị” để cài đặt theo giao diện tối của thiết bị đang dùng.

  HOẶC

  Bật giao diện Sáng hoặc Tối trong ứng dụng YouTube.

Dành cho người dùng thiết bị Android khác: 

[external_link offset=2]

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn Xem YouTube trên Giao diện tối - Android.
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Xem YouTube trên Giao diện tối - Android.
 3. Nhấn vào Chung.
 4. Bật giao diện Sáng hoặc Tối trong ứng dụng YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?