Xác nhận danh tính với Facebook

link mo khoa tai khoan facebook bi xac minh danh tinh 2

Chúng tôi có thể mã hóa và lưu trữ giấy tờ tùy thân của bạn trong tối đa 1 năm để cải thiện hệ thống tự động phát hiện giấy tờ tùy thân giả. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy để hỗ trợ xem xét thông tin của bạn. Giấy tờ tùy thân của bạn sẽ được lưu trữ một cách an toàn và không hiển thị với bất kỳ ai trên Facebook.

Nếu không muốn Facebook sử dụng giấy tờ tùy thân của bạn để cải thiện hệ thống tự động phát hiện giấy tờ tùy thân giả của chúng tôi, bạn có thể điều chỉnh phần Cài đặt xác nhận danh tính. Nếu bạn tắt tùy chọn này, bản sao giấy tờ tùy thân sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày kể từ lúc gửi hoặc khi bạn tắt tùy chọn này.

[external_link_head] [external_link offset=1]

Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về những gì sẽ xảy ra với giấy tờ tùy thân của bạn sau khi bạn gửi cho chúng tôi.

[external_link offset=2]
[external_footer]

Scores: 4.3 (16 votes)