Tùy chỉnh trải nghiệm xem của con bạn: Chặn nội dung trong YouTube Kids

Tùy chỉnh trải nghiệm xem của con bạn: Chặn nội dung trong YouTube Kids

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung mà bạn nhìn thấy trong ứng dụng YouTube Kids bằng cách đăng nhập vào ứng dụng và chặn video hoặc kênh mà bạn không muốn con mình xem.

Khi chặn một video hoặc kênh, bạn sẽ còn không nhìn thấy video đó trong ứng dụng YouTube Kids nữa khi đăng nhập. Bạn luôn có thể xóa video và kênh đã chặn từ phần Cài đặt nếu bạn thay đổi quyết định. Xin lưu ý rằng khi bạn chặn một video cụ thể, video đó vẫn có thể có trong ứng dụng nếu một kênh khác cũng tải lên video đó.

[external_link_head]

Bạn cũng có thể báo cáo video mà bạn thấy không phù hợp trong ứng dụng YouTube Kids. Nhóm chính sách của YouTube sẽ xem xét video đó. Nếu bạn đã đăng nhập khi báo cáo video, video đó cũng sẽ bị chặn khỏi ứng dụng YouTube Kids khi bạn đăng nhập.

Đăng nhập vào YouTube Kids để tùy chỉnh nội dung 

Bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng YouTube Kids để tùy chỉnh trải nghiệm xem của con mình và bật lợi ích của YouTube Premium* trong ứng dụng.

[external_link offset=1]

 1. Nhấn vào biểu tượng khóa Tùy chỉnh trải nghiệm xem của con bạn: Chặn nội dung trong YouTube Kids ở cuối màn hình.
 2. Nhấn vào Đăng nhập.
 3. Nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng. 
 4. Nhấn vào Gửi email chấp thuận của cha mẹ
 5. Kiểm tra email của bạn để tìm thư chấp thuận đó và mã kích hoạt.
 6. Nhập mã đó vào ứng dụng.

* YouTube Premium dành cho YouTube Kids chỉ được cung cấp ở Hoa Kỳ, Mexico, Úc và New Zealand.

Chặn nội dung

Bạn phải đăng nhập vào ứng dụng YouTube Kids để chặn video hoặc kênh. Khi bạn chặn video hoặc kênh, bạn sẽ không nhìn thấy video hoặc kênh đó nữa trong ứng dụng YouTube Kids khi bạn đăng nhập. Nếu bạn cố chặn một video trong khi đã đăng xuất, thì một hộp thoại sẽ hiển thị yêu cầu bạn đăng nhập.

Từ Màn hình chính

 1. Nhấn vào biểu tượng Thêm Tùy chỉnh trải nghiệm xem của con bạn: Chặn nội dung trong YouTube Kids bên cạnh video.

 2. Nhấn vào Chặn video này hoặc Chặn kênh này.

 3. Nhập các số mà bạn nhìn thấy trên màn hình hoặc nhập mật mã tùy chỉnh của bạn.

Từ Trang xem

 1. Nhấn vào biểu tượng Thêm Tùy chỉnh trải nghiệm xem của con bạn: Chặn nội dung trong YouTube Kids ở đầu video. 
 2. Nhấn vào Chặn.
 3. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chọn Chặn video này hoặc chọn Chặn kênh này để chặn kênh liên kết với video đó.
 4. Nhấn lại vào Chặn.
 5. Nhập các số mà bạn nhìn thấy trên màn hình hoặc nhập mật mã tùy chỉnh của bạn.

Bỏ chặn nội dung

Nếu bạn thay đổi quyết định về video hoặc kênh đã chặn, bạn có thể bỏ chặn video hoặc kênh đó trong Cài đặt. Nếu bạn chặn nội dung và đăng xuất khỏi ứng dụng, thì mọi nội dung bạn đã chặn trong khi đăng nhập đều có thể xem được khi bạn đăng xuất.

[external_link offset=2]

 1. Đăng nhập vào ứng dụng YouTube Kids.
 2. Chuyển đến biểu tượng Cài đặt Tùy chỉnh trải nghiệm xem của con bạn: Chặn nội dung trong YouTube Kids.
 3. Nhấn vào Bỏ chặn video.
 4. Nhấn vào Có, bỏ chặn.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng YouTube Kids với Family Link, thì bạn chỉ có thể Bỏ chặn video trong cài đặt Family Link. Hãy tìm hiểu thêm.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Scores: 4.8 (14 votes)