Trung tâm trợ giúp

Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để tải video lên Facebook ở dạng HD?

Để tải video lên ở dạng HD bằng ứng dụng Facebook, bạn cần bật cài đặt Tải lên HD.

[external_link_head] [external_link offset=1]

Cách thay đổi cài đặt chất lượng video:

  1. Nhấn vào Trung tâm trợ giúp ở trên cùng bên phải Facebook.

  2. Nhấn vào Trung tâm trợ giúpCài đặt & quyền riêng tư > Cài đặt.
  3. Cuộn xuống và nhấn vào File phương tiện và danh bạ.
  4. Nhấn để chọn Tải video lên ở dạng HD.

Cách đăng video ở dạng HD:

[external_link offset=2]
  1. Nhấn vào Bạn đang nghĩ gì? ở đầu Bảng tin hoặc dòng thời gian.
  2. Nhấn vào Ảnh/Video.
  3. Chọn video HD mà bạn muốn chia sẻ và nhấn vào Tiếp.
  4. Nhấn vào Đăng.

Chúng tôi sẽ xử lý video và cho bạn biết khi video đã sẵn sàng.

[external_footer]

Scores: 4.7 (16 votes)