Trung tâm trợ giúp

Bạn có muốn đăng nhập hoặc tham gia Facebook không?

Tham gia

[external_link_head]

hoặc

Đăng nhập

Làm cách nào để khôi phục tài khoản Facebook cũ mà tôi không đăng nhập được?

[external_link offset=1]

Cách khôi phục tài khoản cũ:

  1. Đi đến trang cá nhân của tài khoản mà bạn muốn khôi phục.
  2. Bên dưới ảnh bìa, nhấn vào Khác rồi chọn Tìm hỗ trợ hoặc báo cáo trang cá nhân.
  3. Chọn Vấn đề khác, rồi nhấn vào Gửi.
  4. Nhấn vào Khôi phục tài khoản này và làm theo các bước.

Tìm hiểu thêm về tài khoản bị hack và cách đăng nhập vào Facebook.

Thông tin này có hữu ích không?

Bài viết có liên quan

Làm cách nào để giúp bạn bè đăng nhập lại tài khoản Facebook?

Làm cách nào để đảm bảo tôi không mất quyền truy cập tài khoản Facebook của mình?

[external_link offset=2]

Tại sao tôi không thể đăng nhập tài khoản được tưởng nhớ trên Facebook?

Dữ liệu nào được chia sẻ khi tôi bật khôi phục tài khoản trên Facebook?

Làm cách nào để nhận mã khôi phục đăng nhập Facebook khi không có điện thoại?

Tìm thêm trợ giúp

[external_footer]

Scores: 5 (13 votes)