Tôi không thể mở khóa màn hình (Android phiên bản 5.0, 5.1 hoặc 6.0)

product id 1819 mieng dan full man hinh sony xz premium vmax 3d curved tpu nhua deo 3

Nếu bạn quên mã PIN, mật khẩu hoặc kiểu khóa màn hình, bạn có thể đặt lại được. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khi thực hiện một số cách đặt lại, bạn sẽ mất tất cả nội dung lưu trên thiết bị khi đặt lại khóa màn hình.

Lưu ý! Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào được mô tả trong bài viết này, hãy đảm bảo bạn nhớ tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của bạn, thiết bị Xperia™ có thể khóa sau khi thiết lập lại hoặc sửa chữa. Khi đó bạn cần phải nhập tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ để sử dụng thiết bị. Nếu bạn không nhớ tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™, bạn sẽ không thể tự mở khóa thiết bị. Tuy nhiên, bạn có thể khôi phục tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ bằng cách sử dụng trang Khôi phục tài khoản Google tại https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=vi. Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt lại thiết bị của mình, hãy liên hệ với chúng tôi. Đối với Xperia™ Z5 Compact, Xperia™ Z5, Xperia™ Z5 Dual, Xperia™ Z5 Premium hoặc Xperia™ Z5 Premium Dual, bạn phải lưu ý rằng khi nhận được tên truy cập và mật khẩu mới của Google™, bạn sẽ không thể sử dụng những thông tin này để đăng nhập và khôi phục thiết bị trong 72 giờ.

[external_link_head]

Hãy thử một trong các cách sau để đặt lại khóa màn hình:

A. Sử dụng dịch vụ my Xperia để đặt lại khóa màn hình – Tất cả nội dung trên thiết bị Xperia™ của bạn sẽ được giữ nguyên sau khi bạn đặt lại khóa màn hình của thiết bị.

[external_link offset=1]

B. Sử dụng Trình quản lý thiết bị Android™ để thiết lập lại thiết bị Xperia™ – Chỉ có thể thiết lập lại và xóa tất cả nội dung trên bộ nhớ trong và thẻ SD ngoài của thiết bị Xperia™. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, nội dung trên thẻ SD có thể không bị xóa.

C. Sử dụng tính năng Sửa chữa điện thoại/máy tính bảng để thiết lập lại thiết bị Xperia™ – Chỉ có thể thiết lập lại và xóa tất cả nội dung trên bộ nhớ trong của thiết bị Xperia™. Không giữ lại được nội dung nào trên thiết bị Xperia™ của bạn. Nội dung trên thẻ SD ngoài không bị xóa.

A. Sử dụng dịch vụ my Xperia để đặt lại khóa màn hình

Lưu ý! Đảm bảo bạn nhớ tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™. Bạn có thể sử dụng thông tin này để bật thiết bị Xperia™ sau khi đặt lại.

Cách đặt lại này yêu cầu bạn phải bật dịch vụ my Xperia trên thiết bị Xperia™ từ trước. Đồng thời, thiết bị Xperia™ phải có kết nối Internet đang hoạt động (Wi-Fi® hoặc mạng di động).

Cách đặt lại khóa màn hình sử dụng dịch vụ my Xperia

 1. Đi đến myxperia.sonymobile.com từ bất kỳ thiết bị được kết nối Internet nào, ví dụ: máy tính.
 2. Đăng nhập bằng cách sử dụng cùng tài khoản Google™ hoặc tài khoản Sony Entertainment Network mà bạn đã thiết lập trên thiết bị Xperia™ của mình.
 3. Nhấp vào hình ảnh thiết bị Xperia™ của bạn dưới Thiết bị của bạn.
 4. Chọn Khóa hoặc Đổi mã PIN để thay thế khóa màn hình hiện tại bằng mã PIN mới.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của dịch vụ my Xperia.

B. Sử dụng Trình quản lý thiết bị Android để thiết lập lại thiết bị Xperia™

Lưu ý! Đảm bảo bạn nhớ tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™. Bạn có thể sử dụng thông tin này để bật thiết bị Xperia™ sau khi đặt lại.

Cách thiết lập lại này yêu cầu bạn phải bật Trình quản lý thiết bị Android của tôi trên thiết bị Xperia™ từ trước. Đồng thời, thiết bị Xperia™ phải có kết nối Internet đang hoạt động (Wi-Fi® hoặc mạng di động). Thiết lập lại dữ liệu ban đầu đầy đủ sẽ được thực hiện khi bạn chọn cách này. Tất cả nội dung trên thiết bị Xperia™ của bạn sẽ bị xóa. Trong một số trường hợp, nội dung trên thẻ SD có thể không bị xóa trong khi thiết lập lại bằng Trình quản lý thiết bị Android.

[external_link offset=2]

Nếu thẻ SD không bị mã hóa, bạn có thể tháo thẻ ra trước khi thực hiện thiết lập lại để tránh nội dung bị xóa. Tuy nhiên nếu bạn đang dùng thiết bị Xperia™ trong môi trường doanh nghiệp, bộ phận CNTT có thể bắt buộc việc mã hóa thẻ SD trong thiết bị của bạn. Trong trường hợp này, nội dung của thẻ SD có thể bị xóa hoặc không đọc được khi bạn thiết lập lại, kể cả khi bạn đã tháo thẻ ra trước đó.

Cách thiết lập lại thiết bị Xperia™ bằng Trình quản lý thiết bị Android

 1. Nếu thẻ SD của bạn không bị mã hóa hay được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp, hãy tháo thẻ ra trước khi thiết lập lại. Hãy tắt thiết bị Xperia™ trước khi tháo thẻ SD. Bật lại thiết bị khi đã tháo thẻ SD.
 2. Trên máy tính hoặc trong trình duyệt di động, hãy đi đến www.google.com/android/devicemanager.
 3. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đã thêm vào thiết bị từ trước.
 4. Nếu bạn có nhiều thiết bị, chọn mũi tên bên cạnh tên thiết bị mà bạn đã bị khóa.
 5. Chọn Xóa. Xin lưu ý, thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu của bạn, ví dụ: các ứng dụng, ảnh và nhạc. Sau khi đã xóa nội dung trên thiết bị, Trình quản lý thiết bị Android sẽ không còn hoạt động trên thiết bị nữa.
 6. Sau khi bạn đã xóa từ xa nội dung trên thiết bị, bạn có thể thiết lập lại thiết bị của mình với tài khoản Google và khóa màn hình mới.

C. Sử dụng tính năng Sửa chữa điện thoại/máy tính bảng để thiết lập lại thiết bị Xperia™

Lưu ý! Đảm bảo bạn nhớ tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™. Bạn có thể sử dụng thông tin này để bật thiết bị Xperia™ sau khi sửa chữa.

Bạn có thể đặt lại khóa màn hình bằng cách sử dụng tính năng Sửa chữa điện thoại/máy tính bảng trong ứng dụng PC Companion (dành cho máy tính chạy Windows®) hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac (dành cho máy tính Mac® của Apple®).

Lưu ý! Tính năng Sửa chữa điện thoại/máy tính bảng sẽ thay thế phần mềm trong thiết bị của bạn. Tất cả dữ liệu cá nhân lưu trên thiết bị của bạn sẽ bị mất. Nội dung trên thẻ SD ngoài không bị xóa. Thiết bị Xperia™ phải có mức sạc pin tối thiểu là 80% trước khi bạn có thể thực hiện sửa chữa phần mềm.

Cách sửa chữa phần mềm thiết bị bằng PC Companion

 1. Nếu bạn chưa cài đặt, hãy tải về chương trình PC Companion từ  http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion/ và cài đặt trên máy tính chạy Windows®.
 2. Máy tính: Khởi động chương trình PC Companion.
 3. Dưới Vùng hỗ trợ, nhấp vào Bắt đầu
 4. Dưới Cập nhật phần mềm điện thoại / máy tính bảng, nhấp vào Bắt đầu, rồi nhấp vào Sửa chữa điện thoại / máy tính bảng và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Bridge dành cho máy Mac

 1. Nếu bạn chưa cài đặt, hãy tải về chương trình Sony Bridge dành cho máy Mac từ www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ và cài đặt trên máy tính Mac®.
 2. Máy tính: Bật chương trình Sony Bridge dành cho máy Mac.
 3. Chọn Xperia™ > Sửa chữa thiết bị Xperia™ và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
[external_footer]

Scores: 4.8 (16 votes)