Category Archives: Thủ Thuật Android

Cách mở khoá Android khi quên mật khẩu điện thoại thì phải làm sao

Cách mở khoá Android khi quên mật khẩu điện thoại thì phải làm sao

Android ngày càng bảo mật hơn với rất nhiều hệ thống khoá máy tiên tiến. Tuy nhiên, khi sử dụng những loại bảo mật bạn luôn phải đặt dự phòng một mật mã mà nếu lâu không dùng đến rất dễ quên. Vậy khi quên mật khẩu điện thoai thì phải sao?