Outlook cho Microsoft 365 Office 2019 Outlook cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Office 2019 for Mac Outlook 2019 Office 2016 Outlook 2016 Quản trị viên Microsoft 365 Office dành cho doanh nghiệp Microsoft 365 dành cho gia đình Office 365 Business Essentials Outlook 2016 for Mac Office 2016 for Mac Office 365 do 21Vianet điều hành Outlook trên web Office 365 do 21Vianet điều hành – Small Business Admin Office 365 do 21Vianet điều hành – Admin Outlook.com Office 2013 Outlook 2019 for Mac Outlook trên web cho Exchange Server 2016 Outlook Web App Xem thêm…Ít hơn

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập vào Office bằng tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể gặp một thông báo yêu cầu bạn xin phép phụ huynh hoặc xác minh tuổi của bạn.

[external_link_head]

Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn lại thấy thông báo này, cùng cách giải quyết, xem mục Tài khoản cần sự chấp thuận của phụ huynh và tài khoản Microsoft dành cho trẻ em.

Thiết lập emailMicrosoft 365, Exchange hoặc Outlook.com trong ứng dụng Mail của iOS

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Đi tới danh sách iPhone hoặc iPad cuộn xuống Thiết đặt >, rồi nhấn vào Tài khoản & mật > Thêm Tài khoản.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng iOS 10, đi đến Thư > Tài khoản >Thêm tài khoản.

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

[external_link offset=1]

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Nhập địa chỉ Microsoft 365, Exchange hoặc email Outlook.com của bạn và mô tả về tài khoản của bạn. Nhấn Tiếp theo.

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Nhấn Đăng nhập.

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Lưu ý: Nhấn Đặt cấu hình theo cách thủ công nếu bạn cần nhập cài đặt máy chủ.

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Nhập mật khẩu được liên kết với tài khoản email của bạn. Nhấn Đăng nhập hoặc Tiếp theo.

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Ứng dụng Thư có thể yêu cầu một số quyền nhất định. Nhấn Chấp nhận.

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Chọn dịch vụ bạn muốn đồng bộ với thiết bị iOS của mình, rồi nhấn Lưu. Bạn đã hoàn tất!

[external_link offset=2]

Thiết lập một tài Outlook trên ứng dụng Mail của iOS

Bạn gặp sự cố? Chúng tôi có thể trợ giúp.

Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp để thiết lập email trên thiết bị chạy iOS, hãy cho chúng tôi biết chi tiết về câu hỏi của bạn bằng hộp nhận xét dưới đây để chúng tôi có thể giải quyết trong tương lai.

Để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động chạy iOS. Để biết mẹo khắc phục sự cố, xem mục Câu hỏi thường gặp về khắc phục sự cố thiết lập email trên thiết bị di động.

Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ:

  • Nếu bạn gặp phải sự cố với ứng dụng Mail của iOS, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Apple.

  • Nếu bạn có tài khoảnTài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft 365 sử dụng tài khoản Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp hoặc dựa trên nền tảng Exchange, hãy trao đổi với người quản trị Microsoft 365 của bạn hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

  • Đối với mọi loại tài khoản khác, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Microsoft.