Trợ giúp tài khoản Windows

Mã PIN là một tập hợp các số hoặc một sự kết hợp các chữ cái và số mà bạn tự chọn. Sử dụng mã PIN là cách nhanh chóng, an toàn để đăng nhập vào thiết bị chạy Windows 10 của bạn. Mã PIN được lưu trữ an toàn trên thiết bị của bạn.

[external_link_head]

Để thay đổi mã PIN của bạn khi bạn đã đăng nhập:

[external_link offset=1]

  1. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối internet, để thay đổi này đồng bộ với tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Tài khoản > Tùy chọn đăng nhập .

  3. Chọn Windows Hello PIN > Thay đổi rồi làm theo hướng dẫn. Bạn sẽ cần biết và nhập mã PIN cũ của mình để thay đổi thành mã PIN mới.

    Lưu ý:  Nếu bạn đã quên mã PIN và đăng nhập vào máy bằng mật khẩu, dấu vân tay, khóa bảo mật hoặc các phương thức khác, bạn cũng có thể chọn Tôi quên mã PIN của mình và làm theo hướng dẫn để xác minh tài khoản của bạn và chọn tài khoản mới.

    [external_link offset=2]

Mã PIN bạn sử dụng để truy nhập vào thiết bị khác với mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft, hãy xem Thay đổi mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn .

Chủ đề liên quan

Đặt lại mã PIN khi bạn không thể đăng nhập vào Windows