Tạo khung viền trang bìa báo cáo theo các mẫu clipart tùy ý – sử dụng hình ảnh tùy ý trong word 9/2021

Tạo khung viền trang bìa báo cáo theo các mẫu clipart tùy ý – sử dụng hình ảnh tùy ý trong word 9/2021

HƯỚNG DẪN TẠO VIỀN TRANG GIẤY (PAGE BORDER) THEO Ý THÍCH

Người dùng Word có thể sử dụng các mẫu dựng sẵn có trong Page Layout -> Page Borders (tạo khung viền báo cáo chuẩn bằng mẫu trong word). Tuy nhiên bạn vẫn có thể tự tạo cho mình những viền trang giấy theo ý mình, và bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều đó. Bài viết được áp dụng cho Word 2007, 2010. Không áp dụng được trên word 2013 (vì word 2013 đã bỏ chức năng Clipart), nhưng ở phần sau mình sẽ viết hướng dẫn riêng cho word 2013

[external_link_head]

Tạo Page Border bằng Clipart

Viền trang giấy của bạn sẽ càng đa dạng khi bạn có càng nhiều hình ảnh trong Clipart. Có tất cả 3 loại viền:

+ Viền hoàn chỉnh: Có thể sử dụng ngay mà không cần chỉnh sửa thêm.

Tạo khung viền trang bìa báo cáo theo các mẫu clipart tùy ý - sử dụng hình ảnh tùy ý trong word 9/2021

+ Viền góc: Cần phải xoay hình (Rotate) để có thể đạt như mong muốn.

Tạo khung viền trang bìa báo cáo theo các mẫu clipart tùy ý - sử dụng hình ảnh tùy ý trong word 9/2021

[external_link offset=1]

+ Viền thẳng: Cần phải chỉnh sửa nhiều hơn để có một viền hoàn chỉnh.

Tạo khung viền trang bìa báo cáo theo các mẫu clipart tùy ý - sử dụng hình ảnh tùy ý trong word 9/2021

Để tạo viền trang, bạn tiến hành làm các bước sau:

1. Mở Header bằng cách chọn: Insert -> Header -> Edit Header. Mục đích của việc này là để có thể tạo Border trên nhiều trang giấy.

Tạo khung viền trang bìa báo cáo theo các mẫu clipart tùy ý - sử dụng hình ảnh tùy ý trong word 9/2021

2. Chọn Insert -> Clipart -> Ở mục Search for: nhập vào Border -> Click Go (nếu máy có kết nối mạng thì có thể tick vào Include Office.com content để thấy được nhiều clipart có từ khóa “Border” hơn)

Tạo khung viền trang bìa báo cáo theo các mẫu clipart tùy ý - sử dụng hình ảnh tùy ý trong word 9/2021

3. Chọn Clipart bạn muốn ở phần bên dưới và kết quả sẽ được như hình:

Tạo khung viền trang bìa báo cáo theo các mẫu clipart tùy ý - sử dụng hình ảnh tùy ý trong word 9/2021

Tuy nhiên, phần Header sau khi chèn clipart vào đã trở nên quá lớn, nên bạn cần phải thu nhỏ lại. Làm các bước như sau: Format  -> Wrap Text -> Behind Text

[external_link offset=2]

Tạo khung viền trang bìa báo cáo theo các mẫu clipart tùy ý - sử dụng hình ảnh tùy ý trong word 9/2021

4. Bạn điều chỉnh clipart sao cho phù hợp với khổ giấy và thoát khỏi Header bằng cách chọn Design -> Close Header and Footer.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc tạo border bằng công cụ clipart.

>> Xem tiếp bài Tạo khung viền Page Border bằng hình ảnh tùy ý

Chúc bạn tạo được những viền trang giấy thật độc đáo!

Ghi rõ nguồn nếu bạn xuất bản nội dung từ website này

Tác giả: Trần Tín Ân – ĐH Ngoại thương CS2 [external_footer]

Scores: 4.8 (20 votes)