Tài khoản bị vô hiệu hóa

huong dan chi tiet mo khoa tai khoan facebook bi vo hieu hoa 0 3 2048x1345 3

Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể đăng nhập. Xin lưu ý rằng có nhiều nguyên nhân khiến tài khoản có thể bị vô hiệu hóa và chúng tôi xử lý từng trường hợp này theo cách khác nhau.

Tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa

[external_link_head]

Tài khoản của bạn bè hoặc con tôi bị vô hiệu hóa

Tài khoản bị vô hiệu hóa

Tài khoản Facebook của bạn bè tôi bị chặn hoặc bị vô hiệu hóa.

Tài khoản bị vô hiệu hóa

Tài khoản Facebook của con tôi bị chặn hoặc bị vô hiệu hóa.

Tài khoản bị vô hiệu hóa

[external_link offset=2]

Tôi nghĩ tài khoản Facebook của bạn tôi đã bị hack.

Tài khoản bị vô hiệu hóa

Tài khoản của bạn bè tôi đang gửi spam.

[external_footer]

Scores: 4.4 (16 votes)