Bạn có thể muốn tách ô thành hai ô nhỏ hơn trong một cột đơn. Rất tiếc, bạn không thể thực hiện điều này trong Excel. Thay vào đó, hãy tạo cột mới bên cạnh cột có ô bạn muốn tách, rồi tách ô. Bạn cũng có thể tách nội dung ô thành nhiều ô liền kề.

Xem các ảnh chụp màn hình sau đây để biết ví dụ:

[external_link_head] Tách ô Tách ô

Tách nội dung từ một ô thành hai hoặc nhiều ô

 1. Chọn ô có nội dung bạn muốn tách.

  [external_link offset=1]

  Quan trọng: Khi bạn tách nội dung, chúng sẽ ghi đè nội dung trong ô tiếp theo bên phải, vì vậy hãy đảm bảo có khoảng trống ở đó.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Công cụ Dữ liệu, bấm vào Văn bản thành Cột. Trình hướng dẫn Chuyển đổi Văn bản thành Cột mở ra. Tách ô

 3. Chọn Tách nếu không được chọn, rồi bấm Tiếp theo.

 4. Chọn dấu tách để xác định vị trí nơi bạn muốn tách nội dung của ô. Mục xem trước Dữ liệu hiển thị cho bạn nội dung của mình sẽ trông như thế nào. Bấm Tiếp theo.

  [external_link offset=2] Tách ô
 5. Trong vùng Định dạng dữ liệu cột, chọn định dạng dữ liệu cho cột mới. Theo mặc định, các cột có cùng định dạng dữ liệu như ô ban đầu. Bấm Kết thúc.

Xem thêm

Phối và bỏ phối ô

Sáp nhập và tách ô hoặc dữ liệu