Bạn có thể sử dụng máy ảnh và micrô cho các trang web trên Chrome. 

Lưu ý quan trọng: Kể từ năm 2021, Adobe không còn hỗ trợ trình bổ trợ Flash Player nữa. Nội dung Flash (bao gồm cả âm thanh và video) sẽ không phát ở bất kỳ phiên bản Chrome nào nữa. Hãy truy cập vào blog Chrome để tìm hiểu thêm.

 1. Mở Chrome Sử dụng máy ảnh và micrô - Máy tính.
 2. Truy cập vào trang web muốn sử dụng micrô và máy ảnh của bạn.
 3. Khi được nhắc, hãy chọn Cho phép hoặc Chặn.
  • Trang web được phép: Trang web có thể bắt đầu ghi khi bạn đang ở trên trang web đó. Nếu bạn đang sử dụng một tab Chrome hoặc một ứng dụng khác, thì trang web không thể bắt đầu ghi.
  • Trang web bị chặn: Một số trang web sẽ không hoạt động nếu bạn chặn các trang web đó. Ví dụ: bạn sẽ không thể tham gia một hội nghị truyền hình

Thay đổi quyền truy cập vào máy ảnh và micrô của trang web

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc trường học, thì quản trị viên mạng có thể thiết lập các tùy chọn cài đặt máy ảnh và micrô cho bạn. Bạn không thể thay đổi các cài đặt đó trong trường hợp này. Tìm hiểu cách sử dụng một thiết bị Chrome được quản lý.

[external_link offset=1]

Bật quyền trong phần cài đặt của máy tính

Nếu bạn sử dụng MacOS Mojave và không bật máy ảnh hoặc micrô trong tùy chọn hệ thống, thì Chrome có thể yêu cầu bạn cấp quyền sử dụng máy ảnh hoặc micrô. Để sử dụng máy ảnh hoặc micrô trong Chrome, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong hộp thoại, hãy chọn Open preferences (Mở tùy chọn). 
 2. Cách cấp quyền sử dụng máy ảnh hoặc micrô: 
 3. Máy tính có thể hỏi xem bạn có muốn thoát ra để lưu các thay đổi không. Để lưu các thay đổi, hãy nhấp vào Quit now (Thoát ngay). 

Chọn micrô mặc định

Khắc phục sự cố với micrô

Nếu micrô của bạn không hoạt động, hãy thử các bước sau:

Bước 1: Đảm bảo bạn không tắt tiếng

Nếu bạn đang sử dụng tai nghe, hãy đảm bảo rằng nút tắt tiếng trên dây đang ở vị trí tắt. Ngoài ra, hãy nhớ bật tiếng trên trang web (như Google Hangouts hoặc Skype).

Bước 2: Kiểm tra tùy chọn cài đặt hệ thống

Đảm bảo micrô của bạn là thiết bị ghi âm mặc định và âm lượng ghi âm là hợp lý:

 • Windows
 • Mac

Bước 3: Liên hệ với nhà sản xuất

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất micrô.

Khắc phục sự cố với máy ảnh

Bước 1: Kiểm tra quyền của trang web trong Chrome 

Hãy cho phép máy ảnh truy cập vào trang web bạn muốn dùng. Bạn có thể cho phép tất cả các trang web sử dụng máy ảnh hoặc chỉ trang web cụ thể mà bạn đang dùng. 

Tìm hiểu thêm về quyền của trang web.  

[external_link offset=2]

Bước 2: Kiểm tra tùy chọn cài đặt hệ thống

Hãy chọn máy ảnh bạn muốn sử dụng và các mức hợp lý:

 • Windows
 • Mac 

Bước 3: Khắc phục sự cố với Hangouts Meet

Nếu bạn gặp sự cố, hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố với Hangouts Meet.

Bước 4: Tham gia lại vào cuộc gọi và khởi động lại máy tính

 1. Thoát rồi tham gia lại vào cuộc gọi video.
 2. Khởi động lại máy tính.

Bước 5: Liên hệ với nhà sản xuất

Liên hệ với nhà sản xuất máy ảnh của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?