• Ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa giúp đồng bộ hóa và lưu trữ nội dung trong Drive trên máy tính.
  • Google Drive cho máy tính truyền trực tuyến tất cả tệp và thư mục trên đám mây.

Lưu ý: Tệp Drive trực tuyến hiện có tên là Google Drive cho máy tính.

  Sao lưu và đồng bộ hóa Google Drive cho máy tính
Sử dụng tệp trong Drive của tôi
Sử dụng tệp trong bộ nhớ dùng chung Không
Chỉ đồng bộ hóa một số thư mục trong Drive của tôi*
Chỉ đồng bộ hóa các tệp riêng lẻ trong Drive của tôi* Không
Dùng các ứng dụng gốc, như Microsoft Office và Photoshop
Xem ai đang chỉnh sửa nhờ tính năng hiện diện theo thời gian thực trong Microsoft Office Không
Tích hợp tính năng lập lịch biểu trên Meet, Microsoft Outlook Không
Đồng bộ hóa các thư mục khác, như Tài liệu hoặc Máy tính Không
Sử dụng với Tài khoản Google cá nhân của bạn
Sử dụng với Tài khoản Google tại cơ quan hoặc trường học của bạn
Tải ảnh và video lên Google Photos Không

*Thông qua Google Drive cho máy tính, bạn có thể đặt một số tệp hoặc thư mục ở chế độ “Có thể dùng khi không có mạng” để đồng bộ hóa các mục đó với máy tính của bạn mà không phải nối mạng.

TẢI ỨNG DỤNG SAO LƯU VÀ ĐỒNG BỘ HÓA XUỐNG TẢI GOOGLE DRIVE CHO MÁY TÍNH

[external_link offset=2]

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?