Sao lưu PC của bạn bằng Lịch sử Tệp  

Sử dụng Lịch sử Tệp để sao lưu vào một ổ đĩa ngoài hoặc vị trí mạng. Chọn bắt đầu > thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật> sao lưu> Thêm một ổ đĩa , rồi chọn một vị trí mạng hoặc một ổ đĩa bên ngoài cho các bản sao lưu của bạn.

[external_link_head]

Sao lưu và Khôi phục trong Windows 10

Khôi phục các tệp của bạn bằng Lịch sử Tệp

[external_link offset=1]

Nếu bạn bị mất tệp hoặc thư mục quan trọng mà bạn đã sao lưu, dưới đây là cách khôi phục:

  1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập khôi phục tệp, sau đó chọn Khôi phục tệp của bạn bằng Lịch sử Tệp.

  2. Tìm tệp bạn cần, sau đó sử dụng các mũi tên để xem tất cả các phiên bản của tệp.

  3. Khi bạn tìm thấy phiên bản mà bạn muốn, hãy chọn Khôi phục để lưu tệp đó vào vị trí gốc của tệp. Để lưu tệp vào một vị trí khác, hãy nhấp chuột phải vào Khôi phục, chọn Khôi phục vào, rồi chọn vị trí mới.

Tìm các bản sao lưu của bạn được tạo trên các phiên bản trước của Windows

[external_link offset=2]

Nếu bạn đã sử dụng Sao lưu và Khôi phục để sao lưu các tệp hoặc tạo các bản sao lưu hình ảnh hệ thống trong các phiên bản Windows trước, thì bản sao lưu cũ của bạn vẫn có sẵn trong Windows 10. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập panel điều khiển. Sau đó chọn Panel điều khiển > Hệ thống và Bảo mật > Sao lưu và Khôi phục (Windows 7).

Để tìm hiểu về phục hồi hệ thống, hãy xem tùy chọn phục hồi trong Windows 10

Mở thiết đặt sao lưu