Để sẵn sàng ứng phó với trường hợp mất điện thoại, máy tính bảng hoặc đồng hồ Wear OS, bạn có thể kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng Tìm thiết bị tìm được thiết bị đó. Nếu bạn đã mất thiết bị, hãy tìm hiểu cách tìm, khóa hoặc xóa thiết bị đó.

Đảm bảo có thể tìm thấy thiết bị của bạn

Để tìm, khóa hoặc xóa điện thoại Android, điện thoại đó phải:

  •   Đang bật
  •   Đăng nhập vào một Tài khoản Google
  •   Kết nối với dữ liệu di động hoặc Wi-Fi
  •   Hiển thị trên Google Play
  •   Bật dịch vụ Vị trí
  •   Bật ứng dụng Tìm thiết bị

Thông tin này có hữu ích không?

[external_link offset=2]

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?