• Nếu gần đây bạn đã nâng cấp lên Windows 10 và muốn quay lại Windows 8.1, dưới đây là một số điều bạn có thể thử. Thông tin này chỉ áp dụng nếu bạn đã sử dụng Windows 8.1 trên máy tính trước khi nâng cấp. Nếu máy tính của bạn được cài đặt sẵn Windows 10, thì máy tính đó chưa từng được cài đặt phiên bản Windows cũ nào. Trong trường hợp đó, bạn không thể quay lại Windows 8.1. Lưu ý: Tùy chọn quay lại phiên bản Windows trước đó chỉ khả dụng trong một khoảng thời gian có giới hạn sau khi nâng cấp (thường là 10 ngày).

  • Chọn nút Bắt đầu Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật > Khôi phục. Trong Quay lại phiên bản trước của Windows 10,Quay lại Windows 8.1, hãy chọn Bắt đầu. Bằng cách thực hiện theo các lời nhắc này, bạn sẽ giữ lại được các tệp cá nhân, nhưng sẽ xóa các ứng dụng và ổ đĩa đã cài đặt sau khi nâng cấp, cũng như mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với cài đặt. 

   [external_link_head]
  • Thử khôi phục PC của bạn về cài đặt gốc. Thao tác này sẽ cài đặt lại Windows 8.1 nếu được tích hợp sẵn trên PC của bạn, đồng thời cũng xóa các tệp cá nhân, ứng dụng và trình điều khiển bạn đã cài đặt, cùng bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện với cài đặt. Chọn nút Bắt đầu > Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Khôi phục > Đặt lại PC này > Bắt đầu, sau đó chọn Khôi phục cài đặt gốc.

   [external_link offset=1]
  • Nếu bạn có khóa sản phẩm cho phiên bản Windows trước đó, hãy sử dụng công cụ tạo phương tiện để tạo phương tiện cài đặt cho Windows 8.1 rồi tiến hành cài đặt sạch Windows. Nếu bạn cần trợ giúp tìm khóa sản phẩm, hãy xem Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn.

  • Nếu bạn vượt quá thời hạn quay lui 10 ngày hoặc nếu bạn muốn khắc phục sự cố cài đặt Windows 10 trong bất kỳ trường hợp nào thay vì quay lui, xem Đặt lại hoặc cài đặt lại Windows 10.  

 • Ghi chú:Dịch vụ hỗ trợ dành cho Windows 7 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020.

 • Chủ đề liên quan

  [external_link offset=2]

  • Nâng cấp lên Windows 10: Câu hỏi thường gặp

  • Cập nhật lên Windows 8.1 từ Windows 8