Phần mềm mô phỏng hệ mặt trời – Hướng dẫn sử dụng các phần mềm dạy học

Phần mềm mô phỏng hệ mặt trời – Hướng dẫn sử dụng các phần mềm dạy học

Phần mềm Solar System 3D Simulator là mô phỏng hệ mặt trời. Đây một phần mềm miễn phí rất hay, vô cùng hữu ích cho các em học sinh lứa tuổi THCS và THPT.

Phần mềm mô phỏng hệ mặt trời - Hướng dẫn sử dụng các phần mềm dạy học

[external_link_head] [external_link offset=1]

Đây là phần mềm mô phỏng chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời trong biểu diễn không gian 3D với mô phỏng chuyển động như thật. Với phần mềm, các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có một điều kiện tuyệt vời để làm quen, quan sát và tìm hiểu trái đất của chúng ta, quan sát được chuyển động của trái đất, mặt trăng và các hành tinh xung quanh mặt trời.

Phần mềm mô phỏng hệ mặt trời - Hướng dẫn sử dụng các phần mềm dạy học

Tải phần mềm Solar system tại link: http://adf.ly/1iCsjv

[external_link offset=2]

[external_footer]

Scores: 4.7 (11 votes)