[OPPO] Hướng dẫn cài đặt theme trên điện thoại OPPO | Tinh tế

tai hinh nen toi cho dien thoai scaled 1

* Lưu ý:

– Chủ đề tải về có đuôi .theme , chủ đề cần chép vào thư mục “Themes” trên bộ nhớ máy.

– Nếu tải về là file .zip hoặc .rar => Vui lòng giải nén để thấy file .theme

[external_link_head] [external_link offset=1] [OPPO] Hướng dẫn cài đặt theme trên điện thoại OPPO | Tinh tế

*Có 2 cách để cài đặt:

1. Cài đặt từ Cửa hàng chủ đề

– Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > bấm theme muốn sử dụng > bấm “Áp dụng” [OPPO] Hướng dẫn cài đặt theme trên điện thoại OPPO | Tinh tế

2. Cài đặt từ Trình quản lý tệp

– Vào “Trình quản lý tệp” trên màn hình chính của máy OPPO > bấm vào thư mục “Themes” > bấm theme muốn sử dụng > bấm “Áp dụng”

[external_link offset=2]
[OPPO] Hướng dẫn cài đặt theme trên điện thoại OPPO | Tinh tế
[external_footer]

Scores: 4.6 (15 votes)